Lista ssaków Litwy

lista w projekcie Wikimedia

Oto lista gatunków ssaków zarejestrowanych na Litwie. Na Litwie występuje 45 gatunków ssaków, z których 2 są krytycznie zagrożone, 4 są narażone, 3 zaś bliskie zagrożenia. Jeden gatunek uznany został za lokalnie wymarły. Poniższe skróty zostały użyte do oznaczenia statusu ochrony każdego gatunku wg IUCN.

Litwa
Kategoria zagrożenia
Skrót Rozwinięcie Typ zagrożenia
EX wymarły gatunki wymarłe
EW wymarły na wolności wymarłe w stanie dzikim
CR krytycznie zagrożone najbardziej zagrożone gatunki
EN zagrożone wysokie ryzyko wymarcia w niedalekiej przyszłości
VU narażone mogą wymrzeć stosunkowo niedługo
NT bliskie zagrożenia gatunki bliskie zaliczenia do kategorii narażone
LC najmniejszej troski gatunki pospolite, szeroko rozprzestrzenione
DD brak danych trudne do określenia

W opisie niektórych gatunków użyte zostały starsze kryteria.

Kategoria zagrożenia
Skrót Rozwinięcie Typ zagrożenia
LR/cd Niższe ryzyko / ochrona Gatunki, na których koncentrowały się programy ochrony i mogły zostać przeniesione do kategorii podwyższonego ryzyka, w sytuacji gdy program ten został przerwany.
LR/nt Niższe ryzyko / bliskie zagrożenia Gatunki bliskie uznania za narażone, nie objęte żadnym programem.
LR/lc Niższe ryzyko / najmniejszej troski Gatunki z nieokreślonym ryzykiem.

Podgromada: żyworodne Edytuj

Podklasa: ssaki wyższe Edytuj

Rząd: Rodentia (gryzonie) Edytuj


 
Bóbr europejski
 
Orzesznica leszczynowa
 
Szczur wodny

Gryzonie stanowią największą grupę ssaków, ponad 40% ich gatunków. Mają dwa siekacze w górnej i dolnej szczęce, które stale rosną i muszą być skracanie przez przeżuwanie. Większość gryzoni jest mała, chociaż kapibara może osiągnąć wagę do 45 kg.

Rząd: Lagomorpha (zajęczaki) Edytuj


 
Zając bielak

Do rzędu należą dwie rodziny: Leporidae (zające i króliki) i Ochotonidae (szczekuszki). Chociaż mogą przypominać gryzonie, różnią się od nich wieloma cechami fizycznymi, takimi jak posiadanie czterech siekaczy w szczęce górnej, a nie dwóch.

Rząd: Erinaceomorpha (jeże) Edytuj


 
Jeż zachodni

Rząd jeżokształtnych zawiera jedną rodzinę, Erinaceidae, która obejmuje jeże i Galericinae. Jeże łatwo rozpoznać po ich kolcach, zaś ssaki z podrodziny Galericinae przypominają duże szczury.

Rząd: Soricomorpha (ryjówki, krety i myszoryjki) Edytuj


 
Ryjówka malutka

Ryjówkokształtne są owadożernymi ssakami. Sorki i almikowate przypominają myszy, zaś kretowate są masywnymi kopaczami.

Rząd: Chiroptera (nietoperze) Edytuj


Najbardziej charakterystyczną cechą nietoperzy jest to, że ich przednie kończyny rozwinęły się w skrzydła, co czyni je jedynymi ssakami zdolnymi do latania. Gatunki nietoperzy stanowią około 20% wszystkich ssaków.

Rząd: Cetacea (walenie) Edytuj


 
Morświn zwyczajny

Rząd Cetacea obejmuje wieloryby, delfiny i morświny. Są to ssaki w pełni przystosowane do życia w wodzie.

Rząd: Carnivora (drapieżne) Edytuj


 
Żbik europejski
 
Norka europejska

Istnieje ponad 260 gatunków drapieżnych, z których większość żywi się głównie mięsem. Posiadają charakterystyczny kształt czaszki i uzębienie.

Rząd: Perissodactyla (nieparzystokopytne) Edytuj


 
Tarpan dziki

Ssaki nieparzystokopytne są dużymi zwierzętami. Odznaczają się prostym żołądkiem i długim jelitem ślepym z florą umożliwiającą trawienie błonnika.

Rząd: Artiodactyla (parzystokopytne) Edytuj


 
Sarna europejska

Cechą parzystokopytnych jest obecność dwóch wyraźnie większych palców (trzeci i czwarty) zakończonych racicami. Są zwierzętami głównie roślinożernymi, rzadziej wszystkożernymi.

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

  1. Batbold i inni, Castor fiber, [w:] The IUCN Red List of Threatened Species [online] [dostęp 2020-06-27] (ang.).
  2. K. Hacklander, S. Schai-Braun, Lepus europaeus, [w:] The IUCN Red List of Threatened Species [online] [dostęp 2020-06-27] (ang.).
  3. U. Breitenmoser i inni, Lynx lynx, [w:] The IUCN Red List of Threatened Species [online] [dostęp 2020-06-27] (ang.).
  4. L. Boitani, M. Phillips, Y. Jhala, Canis lupus, [w:] The IUCN Red List of Threatened Species [online] [dostęp 2020-06-27] (ang.).
  5. B.N. McLellan i inni, Ursus arctos, [w:] The IUCN Red List of Threatened Species [online] [dostęp 2020-06-27] (ang.).
  6. T. Maran i inni, Mustela lutreola, [w:] The IUCN Red List of Threatened Species [online] [dostęp 2020-06-27] (ang.).
  7. R.A. McDonald i inni, Mustela nivalis, [w:] The IUCN Red List of Threatened Species [online] [dostęp 2020-06-27] (ang.).
  8. A. Kranz i inni, Meles meles, [w:] The IUCN Red List of Threatened Species [online] [dostęp 2020-06-27] (ang.).
  9. A. Roos i inni, Lutra lutra, [w:] The IUCN Red List of Threatened Species [online] [dostęp 2020-06-27] (ang.).