Lista trybunów ludowych republiki rzymskiej

lista w projekcie Wikimedia

Lista trybunów ludowych republiki rzymskiej zawiera spis Rzymian, pełniących funkcję trybuna ludowego w latach 493 – 43 p.n.e. Źródła antyczne nie wymieniają wszystkich trybunów pełniących ten urząd, często też daty sprawowania przez nich urzędu lub ich imiona są nieprecyzyjne i niepełne.

Trybuni ludowi republiki rzymskiej edytuj

Rok (p.n.e.) Wczesna republika
493 Lucjusz Alibiniusz Paterculus, Lucjusz Juniusz Brutus, Gajusz Licyniusz, Publiusz Licyniusz, Lucjusz Sycyniusz Bellutus, Gajusz Wisceliusz (Icyliusz) Ruga[1]
492 Spuriusz Sycyniusz
491 Marek Decjusz, Lucjusz Sycyniusz Vellutus
490 - 487 nieznani
486 Gajusz Rabulejusz, Publiusz Mucjusz Scewola, Spuriusz Kasjusz
485 - 484 nieznani
483 Gajusz Meniusz
482 nieznani
481 Spuriusz Licyniusz
480 Tyberiusz Pontyficjusz
479 - 477 nieznani
476 Kwintus Konsydiusz, Tytus Genucjusz
475 Lucjusz Cedyciusz, Tytus Stacjusz
474 nieznani
473 Gnejusz Genucjusz
472 Volero Publiliusz
471 Gajusz Letoriusz, Volero Publiliusz
470 Marek Duilliusz, Spuriusz Icyliusz, Lucjusz Mecyliusz, Lucjusz Numitoriusz, Gnejusz Sycyniusz
469 - 463 nieznani
462 Gajusz Terentyliusz Harsa, Sekstus Tytiusz
461 Aulus Werginiusz, Marek Wolscjusz Fiktor
460 Aulus Werginiusz, Marek Wolscjusz Fiktor
459 Aulus Werginiusz, Marek Wolscjusz Fiktor
458 Aulus Werginiusz, Marek Wolscjusz Fiktor
457 Aulus Werginiusz, Marek Wolscjusz Fiktor
456 Lucjusz Icyliusz, Lucjusz Alienus
455 Lucjusz Icyliusz, Lucjusz Alienus
454 Gajusz Kalwiusz Cyceron, Lucjusz Sykcjusz Dentatus
453 - 450 nieznani
449 Gajusz Aproniusz, Marek Duilliusz, Lucjusz Icyliusz, Publiusz Numitoriusz, Gajusz Oppiusz, Marek Pomponiusz, Gajusz Sycyniusz, Marek Tityniusz, Lucjusz Werginiusz, Appiusz Williusz
448 Aulus Aterniusz, Spuriusz Tarpejusz, Lucjusz Treboniusz Asper
447 - 446 nieznani
445 Gajusz Kalunejusz, Gajusz Furniusz
444 - 443 nieznani
442 Petyliusz
441 Petyliusz
440 - 437 nieznani
436 Spuriusz Meliusz
435 - 424 nieznani
423 Gajusz Juniusz
422 (Tyberiusz) Antystiusz, (Marek) Aselliusz, (Tyberiusz) Spurilliusz, Sekstus Tempaniusz, Lucjusz Hortencjusz
421 nieznani
420 Aulus Antystiusz, Sekstus Pompiliusz, Marek Kanulejusz
419 - 417 nieznani
416 Syriusz Mecyliusz, (Marek) Metyliusz
415 Lucjusz Decjusz
414 Marek Sekstiusz
413 nieznani
412 Lucjusz Icyliusz
411 nieznani
410 Marek Meneniusz
409 (Lucjusz?) Icyliusz, Icyliusz, Icyliusz[2]
408 - 402 nieznani
401 Marek Akucjusz, Publiusz Kuracjusz, Gajusz Lakeriusz, Marek Metyliusz, Marek Minucjusz, Gnejusz Treboniusz
400 - 396 nieznani
395 Tytus Sycyniusz, Kwintus Pomponiusz, Aulus Werginiusz
394 Tytus Sycyniusz, Kwintus Pomponiusz, Aulus Werginiusz
393 Tytus Sycyniusz
392 nieznani
391 Lucjusz Apulejusz
390 nieznani
389 Gnejusz Marcjusz
388 nieznani
387 Lucjusz Sycyniusz
386 - 385 nieznani
384 Marek Meneniusz, Kwintus Publiliusz
383 - 377 nieznani
376 Gajusz Licyniusz Stolo, Lucjusz Sekstiusz Sekstinus Lateranus
375 Gajusz Licyniusz Stolo, Lucjusz Sekstiusz Sekstinus Lateranus
374 Gajusz Licyniusz Stolo, Lucjusz Sekstiusz Sekstinus Lateranus
373 Gajusz Licyniusz Stolo, Lucjusz Sekstiusz Sekstinus Lateranus
372 Gajusz Licyniusz Stolo, Lucjusz Sekstiusz Sekstinus Lateranus
371 Gajusz Licyniusz Stolo, Lucjusz Sekstiusz Sekstinus Lateranus
370 Gajusz Licyniusz Stolo, Lucjusz Sekstiusz Sekstinus Lateranus
369 Gajusz Licyniusz Stolo, Lucjusz Sekstiusz Sekstinus Lateranus
368 Gajusz Licyniusz Stolo, Lucjusz Sekstiusz Sekstinus Lateranus
367 Gajusz Licyniusz Stolo, Lucjusz Sekstiusz Sekstinus Lateranus
366 - 363 nieznani
362 Marek Pomponiusz
361 Tytus Manliusz Imperiosus Torkwatus
360 - 359 nieznani
358 Gajusz Petyliusz
357 Marek Duilliusz, Lucjusz Meneniusz
356 - 343 nieznani
342 Lucjusz Genujusz
341 - 328 nieznani
327 Marek Flawiusz
326 - 324 nieznani
323 Marek Flawiusz
322 - 321 nieznani
320 Lucjusz Liwiusz, Kwintus Meliusz, Tyberiusz Numicjusz
319 Marek Antystiusz
318 - 314 nieznani
313 Owiniusz
312 Lucjusz Kominiusz
311 Lucjusz Atyliusz, Gajusz Marcjusz, Marek Decjusz
310 Publiusz Semproniusz
309 nieznani
308 Lucjusz Furiusz
307 - 306 nieznani
305 Gnejusz Flawiusz
304 Gnejusz Flawiusz
303 - 301 nieznani
300 Gnejusz Ogulniusz, Kwintus Ogulniusz
299 nieznani
298 Maniusz Kuriusz Dentatus
297 - 294 nieznani
293 Marek Skantiusz
292 - 287 nieznani
Średnia republika
286 Akwiliusz
285 Gajusz Eliusz
284 - 280 nieznani
279 Meniusz
278 - 271 nieznani
270 Marek Fulwiusz Flakkus
269 - 249 nieznani
248 Gajusz Fundaniusz Fundulus, Pulliusz
247 - 242 nieznani
241 Genucjusz
240 - 233 nieznani
232 Gajusz Flaminiusz Nepos
231 - 221 nieznani
220 Marek Metyliusz
219 Meniusz
218 Kwintus Klaudiusz
217 Marek Minucjusz
216 Kwintus Bebiusz Herreniusz, Marek Minucjusz, Lucjusz Skryboniusz Libon
215 Gajusz Oppiusz
214 nieznani
213 Lucjusz Cecyliusz Metellus
212 Lucjusz Karwiliusz, Spuriusz Karwiliusz, Gajusz Serwiliusz Kaska
211 Publiusz Akwiliusz, Gajusz Semproniusz Blezus, Gajusz Serwiliusz Geminus
210 Gajusz Arreniusz, Lucjusz Arreniusz, Lucjusz Atyliusz, Marek Lukrecjusz
209 Gajusz Publicjusz Bibulus
208 - 205 nieznani
204 Gnejusz Bebiusz (Tamphilus), Marek Cyncjusz Alimentus, Marek Klaudiusz Marcellus, Licyniusz, Marek Syliusz, Publiusz Syliusz
203 Gnejusz Bebiusz (Tamphilus)
202 nieznani
201 Maniusz Acyliusz Glabrion, Kwintus Minucjusz Thermus
200 Kwintus Bebiusz
199 Publiusz Porcjusz Leka
198 Marek Fulwiusz, Maniusz Kuriusz
197 Kwintus Fulwiusz, Lucjusz Oppiusz (Salinator)
196 Gajusz Afraniusz, Gajusz Atyniusz Labeo, Gajusz Licyniusz Lukullus, Kwintus Marcjusz Ralla
195 Marek Fundaniusz, Marek Juniusz Brutus, Publiusz Juniusz Brutus, Lucjusz Waleriusz (Tappo)
194 Marek Bebiusz (Tamphilus)
193 Kwintus Eliusz Tubero, Marek Semproniusz (Tuditanus)
192 Gajusz Tityniusz, Marek Tityniusz
191 Publiusz Semproniusz Blezus
190 nieznani
189 Publiusz Semproniusz Grakchus, Gajusz Semproniusz Rutilus, (Kwintus) Terencjusz Kulleo
188 Gajusz Waleriusz Tappo
187 Marek Aburiusz, Lucjusz Mummiusz, Kwintus Mummiusz, Kwintus Petyliusz, Kwintus Petyliusz (Sperinus)
186 - 185 nieznani
184 Marek Celiusz, Gajusz Fanniusz, Gajusz Minucjusz Augurinus, Marek Newiusz, Tyberiusz Semproniusz Grakchus
183 nieznani
182 Gajusz Orchiusz
181 nieznani
180 Lucjusz Williusz Annalis
179 - 178 nieznani
177 Kwintus Eliusz Petus (lub Tubero), Aulus (lub Gajusz) Licyniusz Nerva, Gajusz Papiriusz Turdus
176 - 173 nieznani
172 Marek Lukrecjusz, Kwintus Marcjusz Scilla, Marek Marcjusz Sermo
171 Marek Klaudiusz Marcellus, Marek Fulwiusz Nobilior
170 Gnejusz Aufidiusz, Maniusz Juwentiusz Thalna
169 Publiusz Rutyliusz, Kwintus Wokoniusz Saksa
168 Gnejusz Tremelliusz
167 Marek Antoniusz, Marek Pomponiusz, Tyberiusz Semproniusz
166 - 155 nieznani
154 Lucjusz Aureliusz Kotta, Kwintus Cecyliusz Metellus (Macedonicus)
153 Eliusz, Fufiusz
152 - 150 nieznani
149 Lucjusz Kalpurniusz Pizo Frugi, Lucjusz Skryboniusz Libon, Marek Skantiusz (lub Skantiniusz), Atyniusz
148 - 147 nieznani
146 Liwiusz
145 Gajusz Licyniusz Krassus
144 nieznani
143 Tytus Dydiusz
142 Gajusz Fanniusz
141 Publiusz Mucjusz Scewola
140 Tyberiusz Klaudiusz Asellus
139 Aulus Gabiniusz
138 Gajusz Kuracjusz, Spuriusz Licyniusz
137 Marek Antiusz Briso, Lucjusz Kasjusz Longinus Ravilla
136 Publiusz Rutyliusz
135 - 134 nieznani
Późna republika
133 Kwintus Mucjusz (lub Minucjusz, lub Mummiusz), Marek Oktawiusz, Publiusz Saturejusz, Tyberiusz Semproniusz Grakchus, Rubriusz
132 nieznani
131 Gajusz Atyniusz Labeo Macerio
130 Kwintus Eliusz Tubero, Gajusz Papiriusz Karbon
129 - 127 nieznani
126 Marek Juniusz Pennus
125 - 124 nieznani
123 Marek Juniusz (Silanus), Gajusz Semproniusz Grakchus, Aufejusz
122 Maniusz Acyliusz Glabrion, Marek Fulwiusz Flakkus, Marek Liwiusz Druzus, Gnejusz Marcjusz Cenzorinus, Gajusz Rubriusz, Gajusz Semproniusz Grakchus
121 Mewiusz, Marek Minucjusz Rufus
120 Lucjusz Kalpurniusz Bestia, Publiusz Decjusz
119 Gajusz Mariusz
118 - 114 nieznani
113 Sekstus Pedukeus
112 nieznani
111 Gajusz Bebiusz, Gajusz Licyniusz Nerva, Gajusz Memmiusz, Spuriusz Thorius
110 Lucjusz Anniusz, Publiusz Licyniusz Lukullus
109 Gajusz Mamiliusz Limetanus
108 nieznani
107 Gajusz Celiusz Kaldus, Lucjusz Licyniusz Krassus, Tytus Manliusz Mancinus
106 Kwintus Mucjusz Scewola
105 nieznani
104 Lucjusz Kasjusz Longinus, Gnejusz Domicjusz Ahenobarbus, Lucjusz Marcjusz Filippus, Klodiusz
103 Lucjusz Appulejusz Saturninus, Lucjusz (Aureliusz) Kotta, Marek Bebiusz (Tamphilus ?), Tytus Didiusz, Gajusz Norbanus, Lucjusz (Antystiusz) Reginus
102 Aulus Pompejusz
101 Gajusz Serwiliusz Glaucja
100 Lucjusz Apulejusz Saturninus
99 Lucjusz Apulejusz Saturninus, Lucjusz Ekwitiusz[3], Publiusz Furiusz, Kwintus Pompejusz Rufus, Marek Porcjusz Katon, Sekstus Titiusz
98 Gajusz Apulejusz Decjanusz, Kwintus Kalidiusz, Gajusz Kanulejusz, Publiusz Waleriusz Vatia (Isaurikus)
97 Marek Duroniusz
96 - 93 nieznani
92 Gnejusz Papiriusz Karbon
91 Marek Liwiusz Druzus
90 Kwintus Cecyliusz Metellus Celer, Gajusz Papiriusz Karbon Arvina, Gnejusz Pomponiusz, Gajusz Skryboniusz Kurion, Kwintus Wariusz Sewerus Hybryda
89 Lucjusz Kaplurniusz Pizon (Frugi), Lucjusz Kasjusz, Lucjusz Memmiusz, Gajusz Papiriusz Karbon, Marek Plautiusz Silwanus
88 Publiusz Antystiusz, Publiusz Sulpicjusz Rufus
87 Sekstus Lucyliusz, Publiusz Magiusz, Marek Mariusz Graditianus, Gajusz Miloniusz, Marek Wergiliusz
86 Publiusz Popilliusz Lenas
85 - 84 nieznani
83 Marek Juniusz Brutus
82 Kwintus Waleriusz Soranus
81 nieznani
80 Gajusz Herenniusz
79 - 78 nieznani
77 Maniusz Terpoliusz
76 Gnejusz Sycyniusz
75 Kwintus Opimiusz
74 Lucjusz Kwinkcjusz
73 Gajusz Licyniusz Macer
72 nieznani
71 Marek Lolliusz Palikanus
70 Plaucjusz
69 Kwintus Kornificjusz, Kwintus Manliusz, Gajusz Wizelliusz Warron
68 Gajusz Ancjusz, Gajusz Antoniusz (Hybryda), Kwintus Cecyliusz Metellus Celer (lub Nepos), Gnejusz Korneliusz, Gajusz Fundaniusz, Lucjusz Hostyliusz (Dasianus?), Kwintus Marcjusz, Gajusz Popiliusz, Marek Waleriusz, Lucjusz (Wolkacjusz?)
67 Gajusz Korneliusz, Aulus Gabiniusz, Gajusz Papiriusz Karbon, Lucjusz Roscjusz Oton, Publiusz Serwiliusz Globulus, Lucjusz Trebelliusz
66 Gajusz Maniliusz, Gajusz Memmiusz
65 Gajusz Papiusz
64 Kwintus Mucjusz Orestinus, Fabiusz
63 Tytus Ampiusz Balbus, Lucjusz Cecyliusz Rufus, Tytus Labienus, Publiusz Serwiliusz Rullus
62 Kwintus Cecyliusz Metellus Nepos, Lucjusz Kalpurniusz Bestia, Lucjusz Fabrycjusz, Lucjusz Mariusz, Kwintus Minucjusz Thermus, Marek Porcjusz Katon
61 (Marek Aufidiusz?) Lurko, Gajusz Cecyliusz Kornutus, Kwintus Fufiusz Kalenus
60 Lucjusz Flawiusz, Gajusz Herenniusz
59 Gajusz Alfiusz Flawus, Kwintus Anchariusz, Kwintus Cecyliusz Metellus Pius Scypion Nazyka, Gajusz Koskoniusz, Gnejusz Domicjusz Kalwinus, Gajusz Fanniusz, Publiusz Nigidiusz Figulus, Publiusz Watyniusz
58 Eliusz Ligus, Lucjusz Antystiusz, Publiusz Klodiusz Pulcher, Lucjusz Ninniusz Kwadratus, Lucjusz Nowiusz (Niger?), Kwintus Terencjusz Kulleon
57 Tytus Anniusz Milon (Papianus), Sekstus Atyliusz Serranus Gawianus, Gajusz Cestyliusz, Marek Cyspiusz, Maniusz Kurcjusz Peduceanus, Kwintus Fabrycjusz, Tytus Fadiusz (Gallus?), Gajusz Mesjusz, Kwintus Numeriusz Rufus (Grakchus), Publiusz Sestiusz
56 Antystiusz Wetus, Lucjusz Kaniniusz Gallus, Kasjusz, Marek Noniusz Sufenas, Gnejusz Plancjusz, Aulus Plaucjusz, Gajusz Porcjusz Katon, Lucjusz Procyliusz, Lucjusz Racyliusz, Publiusz Rutyliusz Lupus
55 Publiusz Akwilliusz Gallus, Gajusz Atejusz Kapiton, Gajusz Treboniusz, Mamiliusz, Lucjusz Roscjusz Fabatus, Aulus Allienus, Sekstus Peduceus, Gajusz Fabiusz
54 Decymus Leliusz, Gajusz Memmiusz, Kwintus Mucjusz Scewola, Terrencjusz
53 Marek Celiusz Winicjanus, Publiusz Licyniusz Krasus Divus Junianus, Gajusz Lucyliusz Hirrus
52 Marek Celiusz Rufus, Kwintus Maniliusz Kumanus, Tytus Munatius Plankus Byrsa, Kwintus Pompejusz Rufus, Gajusz Sallustiusz Kryspus
51 Gajusz Celiusz, Publiusz Korneliusz, Gajusz Wibiusz Pansa (Cetronianus), Lucjusz Winicjusz
50 Gajusz Furniusz, Gajusz Skryboniusz Kurion
49 Marek Antoniusz, (Aureliusz) Kotta, Lucjusz Cecyliusz Metellus, Gajusz Kasjusz Longinus, Kwintus Kasjusz Longinus, Lucjusz Marcjusz Filippus, Rubriusz
48 Aulus Hircjusz
47 Gajusz Azyniusz Pollion, Publiusz Korneliusz Dolabella, Lucjusz Trebelliusz
46 Gajusz Antoniusz
45 Lucjusz Poncjusz Aquila, Publiusz Wentydiusz Bassus, Cecyliusz (lub Pomponiusz)
44 Lucjusz Antoniusz, Lucjusz Cesetiusz Flavus, Tytus Kannucjusz, Decjusz Karfulenus, Lucjusz Kasjusz Longinus, Lucjusz Decydiusz Saksa, Gajusz Epidiusz Marullus, Gajusz Helwiusz Cynna, (Gajusz, Publiusz lub Lucjusz Hostyliusz) Saserna, (Noniusz) Asprenas, Gajusz (Serwiliusz) Kaska, (Lucjusz) Flaminiusz (Chilon?)
43 Publiusz Appulejusz, Lucjusz Kornyficjusz, Marek Serwiliusz, Salwiusz, Publiusz Serwiliusz Kaska Longinus, Marek Terencjusz Warron Gibba, Publiusz Tycjusz, Publiusz Tycjusz, Marek Wipsaniusz Agryppa

Uwagi edytuj

  1. Historycy starożytni przekazują informację o tym, że podczas pierwszych wyborów na urząd trybuna wybrano dwie osoby, ale nie są zgodni co do ich imion.
  2. Trybunowie z tej samej rodziny. Nieznane są ich praenomeny.
  3. Zostali wybrani na urząd trybuna ludowego, lecz zginęli w dniu wyboru.

Bibliografia edytuj

Thomas Robert Shannon Broughton: The Magistrates of the Roman Republic. Nowy Jork: American Philological Association, 1951-1986. ISBN 0-89130-811-3.