Lista znaków Gardinera

Lista znaków hieroglificznych Alana Gardinera lub lista znaków Gardinera – lista skatalogowanych i opisanych hieroglifów egipskich, najczęściej używanych w staroegipskim piśmie hieroglificznym, z naciskiem na okres Średniego Państwa I (przez Średnie Państwo należy rozumieć idiom obejmujący opowieści i twórczość literacką z Dynastii IX–XII (2240 – 1740 r. p.n.e.)), w dobrze znanych zapisach publicznych i prywatnych na zabytkach pomnikowych, aż do Dynastii XVIII (1573 – 1314 r. p.n.e.). Znacznie później, gdy pisarze Etiopskich i Saiskich Dynastii (715 – 515 r. p.n.e.) celowo adaptowali archaiczny styl pisania, nastąpił odwrót od świetności z okresu Średniego Państwa.

Istnieją dowody, że okres nazywany renesansem nastąpił po pewnych rozłamach i podziałach u schyłku Starego Państwa, a cechował się rozkwitem aktywności literackiej (nastąpiła moda na kwiecisty i metaforyczny styl) oraz pojawieniem się ogromnej ilości opowieści i półdydaktycznych rozpraw naukowych poświęconych sławnym osobom, które następnie kopiowano i przepisywano w szkołach. Z tych powodów okres Średniego Państwa może być nazywany okresem klasycznym literatury staroegipskiej[1].

Lista Gardinera zawiera około 800 znaków hieroglificznych. Sporządził ją sir Alan Gardiner, brytyjski egiptolog i filolog. Lista została opublikowana w jego książce pt. Gramatyka egipska. Istota wprowadzenia do studiów nad hieroglifami (Egyptian Grammar. Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs). Pierwsze wydanie ukazało się w 1927 r. Kolejne edycje, poprawione i uzupełnione ukazały się w roku 1950 i 1957.

Lista okazała się być wszechstronna i szczegółowa. Do dzisiaj praca Gardinera w środowiskach egiptologów uważana jest za najdokładniejszą w kwestii systemu słownego i stała się punktem odniesienia.

Lista Gardinera opisuje najbardziej powszechne egipskie hieroglify. Podzielone one są na kategorie oraz zawierają dwie formy dla wielu hieroglifów: postać pionową i postać poziomą. Gardiner zawarł także odmiany rozmiarowe poszczególnych hieroglifów. Pomocny w czytaniu o hieroglifach jest podział tekstu na osobne bloki.

Próby skatalogowania hieroglifów były już wcześniej podejmowane przez wielu lingwistów i egiptologów pod koniec XIX i na początku XX w., jednak były to listy sporządzane zbyt ogólnikowo i słabo wyjaśniające znaczenia niektórych wieloznacznych znaków lub nie posiadały wariantów jednego znaku. Dla przykładu, Wallis Budge opisał na 50 stronach około 1000 hieroglifów, ale bez odmian rozmiarowych.

Lista Gardinera nie jest skorowidzem odniesienia znaków – znaczące zastosowania znaków mogą być pominięte. Na przykład hieroglif G16 (nbty): ideogram oznaczający Dwie Panie, tj. bogini Uadżet jako kobra i Nechbet jako biały sęp, które są boginiami opiekunami i patronami oddzielnych egipskich królestw (Górnego i Dolnego Egiptu) zjednoczonych w Starożytny Egipt. Od momentu, kiedy nastąpiło zjednoczenie kraju, obie boginie zostały uosobione w jednym symbolu ureusza (pierwotnie symbol bogini Uadżet), a później jako zjednoczone boginie stały się opiekunkami i patronkami całego Egiptu oraz faraonów. Ideogram dwóch bogiń jest wykazany w kategorii G – Ptaki jako G16, a przeoczony na liście C – Antropomorficzne bóstwa i I – Płazy, gady itp.

Kategorie Gardinera to skróty i uosobienie cech charakterystycznych. Stanowią podzbiory znaków hieroglificznych używanych w papirusach, szczególnie w Księdze Umarłych.

Kategorie hieroglifówEdytuj

A – Człowiek (mężczyzna) i jego stanyEdytuj

61 znaków + 11 dodatkowych wariantów

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16
mSa xr
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
mSa
A13
A14
xr
A16
A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32
Xrd sr
Xrd
A18
A19
A20
sr
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48
mniw qiz iry
mniw
A34
A35
A36
A37
qiz
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
iry
A48
A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64
Sps Spsi
A49
Sps
Spsi
A52
A53
A54
A55
A56
A59
...
A113 A114 A115 A116 A117 A118 A119 A120 A121 A122 A123 A124 A125 A126 A127 A128
A113
...
A305 A306 A307 A308 A309 A310 A311 A312 A313 A314 A315 A316 A317 A318 A319 A320
A316
A321 A322 A323 A324 A325 A326 A327 A328 A329 A330 A331 A332 A333 A334 A335 A336
A335
A337 A338 A339 A340 A341 A342 A343 A344 A345 A346 A347 A348 A349 A350 A351 A352
A347
dodatkowe warianty
A1s A2s A12D A14A
A1s
A2s
A12D
A14A
A17A A21A A25A
A17A
A21A
A25A
A25as
A25as
A40s
A40s
Opcje dodatkowe - warianty ukryte
A1:N35 A1:D21
A1&n A1&r
A1&n
A1&r

B – Kobieta i jej stanyEdytuj

12 znaków + 3 dodatkowe

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16
msi
B1
B2
msi
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
dodatkowe warianty
B1s
B1s
B23B
B23B
Opcje dodatkowe - warianty ukryte
B2:Z2
B2&Z2
B2&Z2

C – Antropomorficzne bóstwaEdytuj

16 znaków

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
DHwty Xnmw inpw stX mnw mAat HH
C1
C2
DHwty
Xnmw
C5
inpw
stX
mnw
C9
mAat
HH
C12
C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32
C17
C18
C19
C20

D – Części ciała człowiekaEdytuj

63 znaki + 29 dodatkowych wariantów

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16
tp Hr Sny ir rmi wDAt
tp
Hr
Sny
ir
D5
D6
D7
D8
rmi
wDAt
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32
r
fnD rA spt spty mnD kA
D17
D18
fnD
D20
r
D22
D23
spt
spty
D26
mnD
kA
D29
D30
D31
D32
D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48
aHA a Dsr d
D33
aHA
D35
a
D37
D38
D39
D40
D41
D42
D43
D44
Dsr
d
D47
D48
D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63 D64
rd
gH
sbq
Dba mt gHs b ab wab sAH
D49
Dba
D51
mt
D53
D54
D55
rd
D57
b
ab
wab
sAH
D62
D63
dodatkowe warianty
D27A
D27A
D34A D46A
D34A
D46A
D58s
D58s
Opcje dodatkowe - warianty ukryte
D36:A1 D36:D58:X1 D36:I10 D36:F51a:Z2 D36:N35:I10 D36:D21*X1 D36:X1:Aa1 D52:X1*D21 D58:W3 D58:X1 D46:G43 D6:N35:I9 D6:N35:V31 D6:D21:I9 D6:X1:I9 D6:X1:N35
a&A1 a&b&t a&D a&F51a&Z2 a&n&D a&r&t a&t&x D52&t&r b&Hb b&t d&w ir&n&f ir&n&k ir&r&f ir&t&f ir&t&n
a&A1
a&b&t
a&D
a&F51a&Z2
a&n&D
a&r&t
a&t&x
D52&t&r
b&Hb
b&t
d&w
ir&n&f
ir&n&k
ir&r&f
ir&t&f
ir&t&n
D21:D36:V31 D21&D36:X1 D21:A1 D21:I10:D46 D21:I9:N35 D21:N35:I9 D21*D21:X1:D6 D21*D21 D21*X1
r&a&k r&a&t r&A1 r&D&d r&f&n r&n&f r&r&t r&r r&t
r&a&k
r&a&t
r&A1
r&D&d
r&f&n
r&n&f
r&r&t
r&r
r&t

E – SsakiEdytuj

34 znaki + 2 dodatkowe warianty

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16
zzmt
E1
E2
E3
E4
E5
zzmt
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32
l
zAb mAi rw Aby
zAb
E18
E19
E20
E21
mAi
l
Aby
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E47 E48
wn
E33
wn
dodatkowe warianty
E8A
E8A
Opcje dodatkowe - warianty ukryte
E34:N35:X1
wn&n&t
wn&n&t

F – Części ciała ssakówEdytuj

52 znaki + 6 dodatkowych wariantów

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16
HAt SsA wsr wp db
F1
F2
F3
HAt
SsA
F6
F7
F8
F9
F10
F11
wsr
wp
F14
F15
db
F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32
idn
sDm
bH DrD pH
Hw ns msDr kfA xpS wHm Xn sti Sd ms X
F17
bH
F19
ns
idn
pH
xpS
F24
wHm
Xn
F27
F28
sti
Sd
ms
X
F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43 F44 F45 F46 F47 F48
iwa pXr
sd ib nfr zmA imAx Aw spr isw qAb
sd
ib
nfr
zmA
F37
F38
imAx
Aw
F41
spr
F43
iwa
F45
pXr
F47
F48
F49 F50 F51 F52 F53 F54 F55 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F62 F63 F64
F49
F50
F51
F52
dodatkowe warianty
F31s
F31s
F37B
F37B
F51A
F51A
F51B
F51B
Opcje dodatkowe - warianty ukryte
F29:X1 F39:Z1
sti&t F39&Z1
sti&t
F39&Z1

G – PtakiEdytuj

54 znaki + 19 dodatkowych wariantów

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16
A AA tyw mwt nbty
A
AA
G3
tyw
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
mwt
G15
nbty
G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32
m mm nH Db rxyt Ax dSr gm bA baHi
m
mm
G19
G20
nH
Db
rxyt
G24
Ax
G26
dSr
gm
bA
G30
G31
baHi
G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40 G41 G42 G43 G44 G45 G46 G47 G48
aq wr nDs gb zA pA xn wSA w ww mAw TA
G33
G34
aq
wr
nDs
gb
zA
pA
xn
wSA
w
ww
G45
mAw
TA
G48
G49 G50 G51 G52 G53 G54 G55 G56 G57 G58 G59 G60 G61 G62 G63 G64
snD
G49
G50
G51
G52
G53
snD
dodatkowe warianty
G1s G7A
G1s
G7A
G7AA
G7AA
G17s G26A
G17s
G26A
G43s
G43s
Opcje dodatkowe - warianty ukryte
G1:X1 G43:X1 G43:X1 G43:Z4 G36:D21:X1 G29:V31 G17:X1 G17:X1 G17:D36 G17:I9 G17:N35 G17:D21 G14:X1
A&t w&t w&&t w&y wr&r&t bA&k m&t m&&t m&a m&f m&n m&r G14&t
A&t
w&t
w&&t
w&y
wr&r&t
bA&k
m&t
m&&t
m&a
m&f
m&n
m&r
G14&t

H – Części ciała ptakówEdytuj

8 znaków + 2 dodatkowe warianty

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16
pq
wSm pAq nr Sw
H1
pq
pAq
nr
H5
Sw
H7
H8
dodatkowe warianty
H6A
H6A
H8W
H8W

I – Płazy, gady, itp.Edytuj

15 znaków + 12 dodatkowych wariantów

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16
aSA Styw mzH sbk sAq km Hfn f D DD
aSA
Styw
mzH
sbk
sAq
km
I7
Hfn
f
D
DD
I12
I13
I14
I15
dodatkowe warianty
I1S I5A
I1S
I5A
Opcje dodatkowe - warianty ukryte
I9:N35:D46 I9:D21:X1 I10:N5 I10:O34 I10:O34:I9 I10:X1 I10:X1:N16 I10:X1:N17 I10:D46 I10:D46:X1
f&n&d f&r&t D&ra D&z D&z&f D&t D&t&tA D&t&N17 D&d D&d&t
f&n&d
f&r&t
D&ra
D&z
D&z&f
D&t
D&t&tA
D&t&N17
D&d
D&d&t

K – Ryby i części ciała rybEdytuj

7 znaków

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16
in ad XA bz nSmt
in
K2
ad
XA
bz
nSmt
K7

L – Bezkręgowce i mniejsze zwierzętaEdytuj

7 znaków

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16
xpr bit srqt
xpr
bit
L3
L4
L5
L6
srqt

M – Drzewa i roślinyEdytuj

44 znaki + 5 dodatkowych wariantów

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16
1000
iAm Hn xt rnp tr SA zSn wdn xA wAD HA
iAm
Hn
xt
rnp
M5
tr
M7
SA
zSn
M10
wdn
1000
wAD
M14
M15
HA
M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32
i ii sxt sm sw rsw Sma nDm bnr
i
ii
M19
sxt
sm
M22
sw
rsw
M25
Sma
M27
M28
nDm
bnr
M31
M32
M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48
bdt Dr iz
M33
bdt
M35
Dr
M37
M38
M39
iz
M41
M42
M43
M44
dodatkowe warianty
M12s
M12s
M17s M23s
M17s
M23s
M43A
M43A
Opcje dodatkowe - warianty ukryte
M23:X1-L2:X1
nswt&bity
nswt&bity

N – Niebo, ziemia i wodaEdytuj

42 znaki + 25 dodatkowych wariantów

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16
ra
idt zw Abd sbA
pt iAdt hrw Hnmmt pzD iaH dwA dwAt tA
pt
N2
N3
idt
ra
N6
N7
Hnmmt
pzD
N10
Abd
N12
N13
sbA
dwAt
tA
N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 N28 N29 N30 N31 N32
iw wDb spAt xAst Dw Axt xa q iAt
N17
iw
N19
wDb
N21
N22
N23
spAt
xAst
Dw
Axt
xa
q
iAt
N31
N32
N33 N34 N35 N36 N37 N38 N39 N40 N41 N42 N43 N44 N45 N46 N47 N48
n S Sm id
N33
N34
n
N36
S
N38
N39
Sm
id
N42
dodatkowe warianty
N33A N35A
mw
N33A
mw
N33B N35B
N33B
N35B
N33C N35C
N33C
N35C
Opcje dodatkowe - warianty ukryte
N35:A1 N35:G43 N35:T21:G43 N35:I9:N35 N35:I9:X1 N35:N35:D36 N35:N35:I9 N35:T34*G17 N35:G21 N35:O50:I9 N35:N25:X1*Z1 N35:M3:Aa1*X1 N35:X1:I9 N35:X1:V31 N35:X1:X1 N35:I10
n&A1 n&w n&wa&w n&f&n n&f&t n&n&a n&n&f n&nm&m n&nH n&x&f n&xAst&t n&xt n&t&f n&t&k n&t&t n&D
n&A1
n&w
n&wa&w
n&f&n
n&f&t
n&n&a
n&n&f
n&nm&m
n&nH
n&x&f
n&xAst&t
n&xt
n&t&f
n&t&k
n&t&t
n&D
N35:G29:V31-A1 N35:U19:W24-Z7 N25:X1*Z1:Z2
nbAki n&U19&nw xAswt
nbAki
n&U19&nw
xAswt

O - Budynki, części budynków, itp.Edytuj

51 znaków + 9 dodatkowych znaków

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16
pr h Hwt aH wsxt
pr
O2
O3
h
O5
Hwt
O7
O8
O9
O10
aH
O12
O13
O14
wsxt
O16
O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26 O27 O28 O29 O30 O31 O32
kAr zH txn iwn aA zxnt
O17
kAr
O19
O20
O21
zH
O23
O24
txn
O26
O27
iwn
aA
zxnt
O31
O32
O33 O34 O35 O36 O37 O38 O39 O40 O41 O42 O43 O44 O45 O46 O47 O48
z zb inb Szp ipt nxn
O33
z
zb
inb
O37
O38
O39
O40
O41
Szp
O43
O44
ipt
O46
nxn
O48
O49 O50 O51 O52 O53 O54 O55 O56 O57 O58 O59 O60 O61 O62 O63 O64
niwt zp Snwt
niwt
zp
Snwt
dodatkowe warianty
O29V
O29V
Opcje dodatkowe - warianty ukryte
O1:D21-X1 O34:A1 O34:A1:Z1 O34:U23-D58 O34:G43 O34:Aa1:D21 O34:F32:V31 O34:M36:D21
pr&r&t z&A1 z&A1&Z1 z&Ab&b z&w z&x&r z&X&k z&Dr&r
pr&r&t
z&A1
z&A1&Z1
z&Ab&b
z&w
z&x&r
z&X&k
z&Dr&r

P – Statki i części statkówEdytuj

11 znaków + 3 dodatkowe warianty

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16
nfw
wHa TAw aHa xrw
P1
P2
P3
wHa
nfw
aHa
P7
xrw
P9
P10
P11
P13
dodatkowe warianty
P1A
P1A
P44A
P44A
P8H
P8H

Q – Meble domowe i pogrzeboweEdytuj

7 znaków + 1 dodatkowy wariant

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16
st wz p qrsw
st
wz
p
Q4
Q5
qrsw
Q7
Opcje dodatkowe - warianty ukryte
Q3:O34:I9
p&z&f
p&z&f

R – Meble świątynne i tajemnicze symboleEdytuj

25 znaków + 1 dodatkowy wariant

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
xAt kp dd
xAwt Htp kAp snTr nTr bd Dd imnt iAb wx
xAt
R2
R3
Htp
kp
R6
snTr
nTr
bd
R10
dd
R12
R13
imnt
iAb
wx
R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32
xm
R17
R18
R19
R20
R21
xm
R23
R24
R25
dodatkowe warianty
R8A
nTrw
nTrw

S – Korony, stroje i laskiEdytuj

46 znaków + 3 dodatkowe warianty

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
N tHn
HDt dSrt sxmty xprS Atf Swty mDH wsx nbw THn
HDt
S2
N
S4
S5
sxmty
xprS
Atf
Swty
mDH
wsx
nbw
S13
S14
tHn
S16
S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32
mnit sDAw xtm sT dmD Tz Sndyt mnxt s sf siA
S17
mnit
sDAw
xtm
S21
sT
dmD
Tz
S25
Sndyt
mnxt
S28
s
sf
S31
siA
S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48
abA
xrp
Tb anx Swt xw HqA awt wAs Dam sxm md Ams nxxw
Tb
anx
Swt
S36
xw
HqA
awt
wAs
Dam
abA
md
Ams
nxxw
. ..
S97 S98 S99 S100 S101 S102 S103 S104 S105 S106 S107 S108 S109 S110 S111 S112
S106
dodatkowe warianty
S14A
S14A
S17A
S17A
Opcje dodatkowe - warianty ukryte
S28:Z2
S28&Z2
S28&Z2

T – Wojna, polowanie, rzeźEdytuj

35 znaków + 6 dodatkowych wariantów

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16
Ai
sXr Ar
zin rwd
HD HDD pd pD zwn rwD rs qmA
T1
T2
HD
T4
T5
HDD
T7
T8
pd
T10
sXr
Ai
rs
qmA
T15
T16
T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32
wrrt Sms qs wa sn iH DbA Xr nmt sSm
wrrt
Sms
qs
T20
wa
sn
T23
iH
DbA
T26
T27
Xr
nmt
T30
sSm
T32
T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48
nm
T33
nm
T35
dodatkowe warianty
T7A T8A T9A
T7A
T8A
T9A
T8B
T8B
Opcje dodatkowe - warianty ukryte
T21:Z7:D36 T31:G17
wa&W&a sSm&m
wa&W&a
sSm&m

U – Rolnictwo, rzemiosło i zawodyEdytuj

41 znaków + 5 dodatkowych wariantów

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16
hb
mA mr it HqAt Sna tm biA
mA
U2
U3
U4
U5
mr
U7
U8
U9
it
HqAt
U12
hb
U14
tm
biA
U17 U18 U19 U20 U21 U22 U23 U24 U25 U26 U27 U28 U29 U30 U31 U32
grg stp mnx Ab Hmt wbA DA rtH zmn
grg
U18
U19
U20
stp
mnx
Ab
Hmt
U25
wbA
U27
DA
U29
U30
rtH
zmn
U33 U34 U35 U36 U37 U38 U39 U40 U41 U42 U43 U44 U45 U46 U47 U48
ti xsf Hm mxAt
ti
xsf
U35
Hm
U37
mxAt
U39
U40
U41
Opcje dodatkowe - warianty ukryte
U7:D21:D21 U7:D21-D21 U7:D21-X1 U36:D28 U21:O34
mr&r&r mr&&r&r mr&r&t Hmw&kA stp&s
mr&r&r
mr&&r&r
mr&r&t
Hmw&kA
stp&s

V – Liny, włókna, kosze, torby, itp.Edytuj

39 znaków + 3 dodatkowe warianty

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16
100 sTA sTAw wA snT sS Sn arq T iTi
100
sTA
sTAw
wA
snT
sS
Sn
V8
V9
V10
V11
arq
T
V14
iTi
V16
V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
mDt
XAr 10 sk
TmA mD mH wD aD H wAH nb k msn
V17
V18
mDt
10
V21
mH
V23
wD
V25
aD
V27
H
sk
nb
k
msn
V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42 V43 V44 V45 V46 V47 V48
sSr idr
sSr
V34
V35
V36
idr
V38
V39
dodatkowe warianty
V10A V11A
V10A
V11A
V31A
V31A

W – Naczynia kamienne i glinianeEdytuj

25 znaków + 4 dodatkowe warianty

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16
g
bAs Hb Xnm iab nzt Hz
W1
bAs
Hb
W4
W5
W6
W7
W8
Xnm
iab
g
W12
W13
Hz
W15
W16
W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32
xnt mi Hnqt nw ini
xnt
W18
mi
W20
W21
Hnqt
W23
nw
ini
dodatkowe warianty
W10A
W10A
W19s
W19s
Opcje dodatkowe - warianty ukryte
W25:N35 W25:N35C
ini&n ini&n&n
ini&n
ini&n&n

X – Bochenki i ciastaEdytuj

8 znaków + 11 dodatkowych wariantów

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16
di
t rdi
t
X2
X3
X4
X5
X6
X7
di
Opcje dodatkowe - warianty ukryte
X1:A19 X1:G1 X1:I12 X1:M30 X1:N35:W24-Z7 X1-D21 X1:D21:I9 X1:V28 X1:S29 X1:F29 X1:T30
t&A19 t&A t&I12 t&M30 t&nw t&r t&r&f t&H t&s t&sti t&T30
t&A19
t&A
t&I12
t&M30
t&nw
t&r
t&r&f
t&H
t&s
t&sti
t&T30

Y – Pisanie, gry, muzykaEdytuj

8 znaków + 5 dodatkowych wariantów

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16
zS
mDAt mnhd mn ibA zSSt
mDAt
Y2
zS
Y4
mn
ibA
Y7
zSSt
dodatkowe warianty
Y1V
Y1V
Opcje dodatkowe - warianty ukryte
Y5:N35:Aa1 Y5:N35:X1 Y1:A1 Y1:N35:I9
mn&n&x mn&n&t Y1&A1 Y1&n&f
mn&n&x
mn&n&t
Y1&A1
Y1&n&f

Z – Kreski, znaki pochodzące z hieratyki, figury geometryczneEdytuj

16 znaków + 10 dodatkowych wariantów

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16
y W imi
Z1
Z2
Z3
y
Z5
Z6
W
Z8
Z9
Z10
imi
...
Z91 Z92 Z93 Z94 Z95
Z91
Z92
Z93
Z94
Z95
dodatkowe warianty
Z1s Z2s Z3A Z4B
Z1s
Z2s
Z3A
Z4B
Z3as
Z3as
Z2ss
Z2ss
. ..
Z98A
Z98A
Opcje dodatkowe - warianty ukryte
    Z6:A1
TWO VTHREE Z6&A1
TWO
VTHREE
Z6&A1

Aa – Niesklasyfikowane (nieokreślone)Edytuj

34 znaki + 7 dodatkowych wariantów

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
Aa1 Aa2 Aa3 Aa4 Aa5 Aa6 Aa7 Aa8 Aa9 Aa10 Aa11 Aa12 Aa13 Aa14 Aa15 Aa16
im
x Hp qn mAa gs M
x
Aa2
Aa3
Aa4
Hp
Aa6
Aa7
qn
Aa9
Aa10
mAa
Aa12
im
Aa14
M
Aa16
Aa17 Aa18 Aa19 Aa20 Aa21 Aa22 Aa23 Aa24 Aa25 Aa26 Aa27 Aa28 Aa29 Aa30 Aa31 Aa32
sA apr wDa nD qd Xkr
sA
Aa18
Aa19
apr
wDa
Aa22
Aa23
Aa24
Aa25
Aa26
nD
qd
Aa29
Xkr
Aa31
Aa32
Aa33 Aa34 Aa35 Aa36 Aa37 Aa38 Aa39 Aa40 Aa41 Aa42 Aa43 Aa44 Aa45 Aa46 Aa47 Aa48
Aa40
Aa41
dodatkowe warianty
Aa30A
Aa30A
Opcje dodatkowe - warianty ukryte
Aa8:I10 Aa16:G17 Aa1:I9:X1 Aa1:D52:X1 Aa1:D21-X1 Aa1:D21-X1:Y1
Aa8&D Aa16&m x&f&t x&mt&t x&r&t x&r&t&Y1
Aa8&D
Aa16&m
x&f&t
x&mt&t
x&r&t
x&r&t&Y1

Kategorie pomocnicze w rozszerzeniu WikihieroEdytuj

Ba - Znczniki, nawiasy i klamryEdytuj

6 znaków + 18 dodatkowych wariantów

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
Ba1 Ba2 Ba3 Ba4 Ba5 Ba6 Ba7 Ba8 Ba9 Ba10 Ba11 Ba12 Ba13 Ba14 Ba15 Ba16
[[ [&
Ba14
[[
[&
Ba17 Ba18 Ba19 Ba20 Ba21 Ba22 Ba23 Ba24 Ba25 Ba26 Ba27 Ba28 Ba29 Ba30 Ba31 Ba32
{[
[{
Ba18
Ba19
dodatkowe warianty
Ba14a Ba15a Ba16a
]]
Ba14a
]]
Ba16a
Ba14as Ba15as Ba16as
Ba14as
Ba15as
Ba16as
Ba14s Ba15s Ba16s
Ba14s
Ba15s
Ba16s
Ba17a Ba18a Ba19a
}]
}]
Ba18a
Ba19a
Ba17as Ba18as Ba19as
Ba17as
Ba18as
Ba19as
Ba17s Ba18s Ba19s
Ba17s
Ba18s
Ba19s

Ca - kartusze i ogrodzeniaEdytuj

3 znaki + 8 dodatkowych wariantów

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
                            Ca0
Ca0
Ca1 Ca2 Ca3 Ca4 Ca5 Ca6 Ca7 Ca8 Ca9 Ca10 Ca11 Ca12 Ca13 Ca14 Ca15 Ca16
< >
<0 0>
<1 2>
Ca1
Ca2
dodatkowe warianty
Ca1a Ca2a
1> <2
Ca1a
Ca2a
Cah1 Cah2 Cah3
<h0
<h1 <h2 <h3
Cah1
Cah2
Cah3
Cah1a Cah2a Cah3a
h0>
h1> h2> h3>
Cah1a
Cah2a
Cah3a

Da - Znaki niesklasyfikowane i odstępyEdytuj

11 znaków

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da
QUERY BLACKDOT REDDOT H_HASH Q_HASH HASH hatching H_SPACE SPACE Tr_HSPACE Tr_SPACE          
QUERY
BLACKDOT
REDDOT
H_HASH
Q_HASH
HASH
hatching
Ba19H_SPACEBa19
Ba19SPACEBa19
Ba19Tr_HSPACEBa19
Ba19Tr_SPACEBa19
 
Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Ba19s
Ba Ca Da

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Introduction, [w:] Gardiner Alan H. (Sir), Egyptian Grammar. Being an introduction to the study of hieroglyphs, wyd. Third edition, Oxford: University Press, 1979, s. 1–2, ISBN 0-900416-35-1 (ang.).

BibliografiaEdytuj

  • Gardiner Alan H. (Sir), Egyptian Grammar. The Griffith Institute 1973. ​ISBN 0-900416-35-1​.

Linki zewnętrzneEdytuj