Listy Jana Pawła II

Lista listów Jana Pawła II.

Listy apostolskie Jana Pawła II edytuj

 1. Rutilans agmen 8 maja 1979
 2. Patres Ecclesiae 2 stycznia 1980
 3. Amantissima Providentia 29 kwietnia 1980
 4. Sanctorum Altrix 11 lipca 1980
 5. Egregiae virtutis 31 grudnia 1980
 6. A Concilio Constantinopolitano I 25 marca 1981
 7. Salvifici doloris 11 lutego 1984
 8. Redemptionis Anno 20 kwietnia 1984
 9. Les grands mystères 1 maja 1984
 10. Dolentium hominum 11 lutego 1985
 11. Dilecti Amici 31 marca 1985
 12. Augustinum Hipponensem 28 sierpnia 1986
 13. Sescentesima Anniversaria 5 czerwca 1987
 14. Spiritus Domini 1 sierpnia 1987
 15. Duodecimum Saeculum 4 grudnia 1987
 16. Euntes in mundum universum 25 stycznia 1988
 17. Mulieris dignitatem – O godności i powołaniu kobiety – 15 sierpnia 1988
 18. Vicesimus Quintus Annus 4 grudnia 1988
 19. List apostolski z okazji pięćdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej 27 sierpnia 1989
 20. List apostolski o sytuacji w Libanie 7 września 1989
 21. List apostolski na 100-lecie Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła 1 października 1989
 22. List apostolski na pięćsetlecie ewangelizacji Nowego Świata 29 czerwca 1990
 23. List do Kościoła w Polsce w związku z ustanowieniem nowej organizacji kościelnej – 25 marca 1992
 24. Ordinatio sacerdotalis 22 maja 1994
 25. Tertio millennio adveniente 10 listopada 1994
 26. Orientale lumen 2 maja 1995
 27. List apostolski na 400-lecie unii brzeskiej 12 listopada 1995
 28. List apostolski na 350-lecie unii użhorodzkiej 18 kwietnia 1996
 29. Operosam Diem 1 grudnia 1996
 30. Laetamur magnopere 15 sierpnia 1997
 31. Divini Amoris Scientia 19 października 1997
 32. Dies Domini 31 maja 1998
 33. Inter Munera Academiarum 28 stycznia 1999
 34. List z okazji 300-lecia unii Greckokatolickiego Kościoła Rumunii z Kościołem Rzymskim 7 maja 2000[1]
 35. Novo millennio ineunte 6 stycznia 2001
 36. Z okazji 1700-letniej rocznicy Chrztu Armenii 17 lutego 2001
 37. List apostolski do katolików z Węgier na zakończenie „Millennium Węgierskiego” 25 lipca 2001
 38. Misericordia Dei 2 maja 2002
 39. Rosarium Virginis Mariae o Różańcu Świętym 16 października 2002
 40. Spiritus et Sponsa – z okazji czterdziestej rocznicy ogłoszenia Konstytucji Sacrosanctum concilium o Liturgii Świętej 4 grudnia 2003
 41. Mane nobiscum Domine – z okazji Roku Eucharystii (X-2004 – X-2005) ogłoszony 7 października 2004
 42. Gwałtowny rozwój 24 stycznia 2005

Listy edytuj

 1. Dominicae Cenae, 24 lutego 1980
 2. List do osób konsekrowanych należących do wspólnot zakonnych i świeckich instytucji z okazji Roku Maryjnego 22 maja 1988
 3. List do Rodzin, 2 lutego 1994
 4. List do dzieci, 13 grudnia 1994
 5. List do kobiet, 29 czerwca 1995
 6. List do artystów, 4 kwietnia 1999
 7. List do osób w podeszłym wieku, 1 października 1999
 8. Listy do kapłanów z okazji Wielkiego Czwartku:

1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005,

Przypisy edytuj