Listy amarneńskie, listy z Amarny – pozostałości archiwum korespondencji dyplomatycznej pomiędzy władcami Egiptu a ich wasalami i władcami niezależnymi z terenów Syropalestyny, Mezopotamii i Anatolii. Większość listów w tym archiwum datowana jest na XIV wiek p.n.e., a dokładnie na okres panowania faraonów egipskich Amenhotepa III (1390–1352 p.n.e.) i jego syna Amenhotepa IV, zwanego też Echnatonem (1352–1336 p.n.e.)[1].

Mapa starożytnego Bliskiego Wschodu w 1 połowie XIV w. p.n.e. (początek korespondencji z Tell el-Amarna).
Jeden z listów króla Alasziji (Cypru) do faraona egipskiego; zbiory British Museum
List Biridiji, księcia Megiddo, do faraona egipskiego (EA 365); zbiory Luwru
List Ajjaba, burmistrza Aštartu do faraona egipskiego (EA 364); zbiory Luwru

Odkrycie edytuj

Archiwum odkryte zostało w 1887 roku w Tell el-Amarna w Egipcie, stanowisku kryjącym pozostałości Achetaton, krótkotrwałej nowej stolicy założonej przez faraona Echnatona. Obecnie na kolekcję dokumentów należących do tego archiwum składają się 382 teksty, w tym 350 listów[2]. W literaturze naukowej występują one pod oznaczeniem EA (skrót od el-Amarna) i przypisanym numerem (np. EA 1, EA 2, EA 3 itd.)[1].

Język tekstów z Tell el-Amarna edytuj

Wszystkie teksty z Tell el-Amarna zapisane są pismem klinowym na glinianych tabliczkach[1]. Językiem, w którym je napisano, jest niemal zawsze język akadyjski. Język ten był oficjalnym językiem korespondencji i dyplomacji na terenie starożytnego Bliskiego Wschodu w II tys. p.n.e.[1] Do nielicznych wyjątków należą: list EA 24 (zapisany w języku huryckim) oraz listy EA 31 i EA 32 (zapisane w języku hetyckim)[2].

Lista tekstów z Tell el-Amarna edytuj

W 1907 roku Jørgen Alexander Knudtzon opublikował edycję 358 znanych wówczas tabliczek z Tell el-Amarna, wliczając w to tabliczki niebędące listami[3]. Wprowadzona przez Knudtzona numeracja tabliczek szybko stała się standardem[4]. W przypadku listów jego numeracja powstała w oparciu o ich geograficzne pochodzenie i przypuszczalną kolejność chronologiczną. Już po publikacji Knudtzona pojawiły się kolejne 24 tabliczki z Tell el-Amarna. Większość z nich opublikował w 1978 roku A.F. Rainey[5]. W kolekcji 382 znanych obecnie tabliczek znajduje się 350 listów i 32 teksty innego rodzaju (teksty administracyjne, literackie, leksykalne i szkolne)[2].

Ogólny podział listów z Tell el-Amarna ze względu na ich pochodzenie geograficzne:

 • korespondencja z Babilonią – listy EA 1 – EA 14
 • korespondencja z Asyrią – listy EA 15 i EA 16
 • korespondencja z Mitanni – listy EA 17 – EA 30
 • korespondencja z Arzawą – listy EA 31 i EA 32
 • korespondencja z Alasziją – listy EA 33 – EA 40
 • korespondencja z państwem hetyckim – listy EA 41 – EA 44
 • korespondencja z miastami-państwami Syro-Palestyny – listy EA 45 – EA 339; EA 362 – EA 371; EA 378; EA 381; EA 382

Ważniejsze teksty literackie:

 • tekst EA 356 – mit „Adapa i wiatr południowy”
 • tekst EA 357 – mit „Nergal i Ereszkigal”
 • tekst EA 359 – epos „Król walki” (akad. šar tamhari) – opowieść o wyprawie Sargona Wielkiego do Puruszhandy

Lista szczegółowa wszystkich tekstów z Tell el-Amarna[6]:

Sygnatura Rodzaj tekstu Autor i odbiorca Uwagi
EA 1 list faraon Amenhotep III do kasyckiego króla Kadaszman-Enlila I
EA 2 list kasycki król Kadaszman-Enlil I do faraona Amenhotepa III
EA 3 list kasycki król Kadaszman-Enlil I do faraona Amenhotepa III
EA 4 list kasycki król Kadaszman-Enlil I do faraona Amenhotepa III
EA 5 list faraon Amenhotep III do kasyckiego króla Kadaszman-Enlila I
EA 6 list kasycki król Burna-Buriasz II do faraona Amenhotepa III
EA 7 list kasycki król Burna-Buriasz II do faraona Echnatona
EA 8 list kasycki król Burna-Buriasz II do faraona Echnatona
EA 9 list kasycki król Burna-Buriasz II do faraona Tutanchamona
EA 10 list kasycki król Burna-Buriasz II do faraona Echnatona
EA 11 list kasycki król Burna-Buriasz II do faraona Echnatona
EA 12 list babilońska księżniczka do egipskiego faraona
EA 13 tekst administracyjny kasycki król Burna-Buriasz II do faraona Echnatona wykaz przedmiotów wnoszonych w posagu przez księżniczkę babilońską
EA 14 tekst administracyjny faraon Echnaton do Burnaburiasza II lista darów od faraona
EA 15 list asyryjski król Aszur-uballit I do egipskiego faraona list w dialekcie asyryjskim języka akadyjskiego
EA 16 list asyryjski król Aszur-uballit I do egipskiego faraona
EA 17 list mitannijski król Tuszratta do faraona Amenhotepa III
EA 18 list imion nadawcy i odbiorcy listu brakuje
EA 19 list mitannijski król Tuszratta do faraona Amenhotepa III
EA 20 list mitannijski król Tuszratta do faraona Amenhotepa III
EA 21 list mitannijski król Tuszratta do faraona Amenhotepa III
EA 22 tekst administracyjny mitannijski król Tuszratta do faraona Amenhotepa III lista darów od Tuszratty
EA 23 list mitannijski król Tuszratta do faraona Amenhotepa III
EA 24 list mitannijski król Tuszratta do faraona Amenhotepa III list w języku huryckim
EA 25 tekst administracyjny mitannijski król Tuszratta do faraona Amenhotepa III lista darów od Tuszratty
EA 26 list mitannijski król Tuszratta do egipskiej królowej-matki Teje
EA 27 list mitannijski król Tuszratta do faraona Echnatona
EA 28 list mitannijski król Tuszratta do faraona Echnatona
EA 29 list mitannijski król Tuszratta do faraona Echnatona
EA 30 list mitannijski król Tuszratta do królów Kanaanu
EA 31 list faraon Amenhotep III do króla Tarhundaradu z Arzawy list w języku hetyckim
EA 32 list król Tarhundaradu z Arzawy do faraona Amenhotepa III list w języku hetyckim
EA 33 list król Alasziji do faraona Echnatona
EA 34 list król Alasziji do faraona Echnatona
EA 35 list król Alasziji do faraona Echnatona
EA 36 list imion nadawcy i odbiorcy listu brakuje
EA 37 list król Alasziji do faraona Echnatona
EA 38 list król Alasziji do faraona Echnatona
EA 39 list król Alasziji do faraona Echnatona
EA 40 list gubernator Alasziji do gubernatora Egiptu
EA 41 list hetycki król Suppiluliuma I do faraona Smenchkare
EA 42 list król hetycki do faraona egipskiego
EA 43 list król hetycki do faraona egipskiego
EA 44 list hetycki książę do faraona Amenhotepa III
EA 45 list Ammistamru z Ugarit do faraona Amenhotepa III
EA 46 list król Ugarit do egipskiego faraona
EA 47 list król Ugarit do egipskiego faraona
EA 48 list królowa Ugarit do królowej egipskiej
EA 49 list Niqmadda II z Ugarit do faraona Echnatona
EA 50 list nieznany nadawca do królowej egipskiej
EA 51 list Addu-nirari z Nuhašše do faraona egipskiego
EA 52 list Akizzi, władca Qatny do faraona egipskiego
EA 53 list Akizzi, władca Qatny do faraona Echnatona
EA 54 list Akizzi, władca Qatny do faraona Echnatona
EA 55 list Akizzi, władca Qatny do faraona Echnatona
EA 56 + EA 361 list Akizzi, władca Qatny do faraona Echnatona
EA 57 list brakuje nadawcy i odbiorcy listu
EA 58 list Tehu-Teššup do egipskiego faraona
EA 59 list mieszkańcy miasta Tunip do egipskiego faraona
EA 60 list Abdi-Aszirta, król Amurru do faraona egipskiego
EA 61 list Abdi-Aszirta, król Amurru do faraona egipskiego
EA 62 list Abdi-Aszirta, król Amurru do faraona egipskiego
EA 63 list Abdi-Aštarti, burmistrz Gimtu, do faraona egipskiego
EA 64 list Abdi-Aštarti, burmistrz Gimtu, do faraona egipskiego
EA 65 list Abdi-Aštarti, burmistrz Gimtu, do faraona egipskiego
EA 66 list brakuje nadawcy i odbiorcy listu
EA 67 list brakuje nadawcy i odbiorcy listu
EA 68 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 69 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego urzędnika
EA 70 list nieznany nadawca do egipskiego faraona
EA 71 list Rib-Addi z Byblos do Haji, egipskiego wezyra
EA 72 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 73 list Rib-Addi z Byblos do Amanappy, egipskiego urzędnika
EA 74 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 75 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 76 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 77 list Rib-Addi z Byblos do Amanappy, egipskiego urzędnika
EA 78 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 79 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 80 list nieznany nadawca do egipskiego faraona
EA 81 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 82 list Rib-Addi z Byblos do Amanappy, egipskiego urzędnika
EA 83 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 84 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 85 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 86 list Rib-Addi z Byblos do Amanappy, egipskiego urzędnika
EA 87 list Rib-Addi z Byblos do Amanappy, egipskiego urzędnika
EA 88 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 89 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 90 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 91 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 92 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 93 list Rib-Addi z Byblos do Amanappy, egipskiego urzędnika
EA 94 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 95 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego urzędnika
EA 96 list od egipskiego generała do Rib-Haddy z Byblos
EA 97 list Jappah-Hadda, burmistrz Bejrutu, do burmistrza Šumu-Haddi
EA 98 list Jappah-Hadda, burmistrz Bejrutu, do egipskiego urzędnika
EA 99 list egipski faraon do nieznanego odbiorcy
EA 100 list miasto Irqata do egipskiego faraona
EA 101 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 102 list Rib-Addi z Byblos do Janhanu, egipskiego urzędnika
EA 103 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 104 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 105 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 106 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 107 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 108 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 109 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 110 list nieznany nadawca do egipskiego faraona
EA 111 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 112 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 113 list nieznany nadawca do egipskiego faraona
EA 114 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 115 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 116 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 117 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 118 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 119 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 120 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 121 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 122 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 123 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 124 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 125 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 126 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 127 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 128 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 129 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 130 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 131 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 132 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 133 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 134 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 135 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 136 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 137 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 138 list Rib-Addi z Byblos do egipskiego faraona
EA 139 list Ili-rapih z Byblos do egipskiego faraona
EA 140 list Ili-rapih z Byblos do egipskiego faraona
EA 141 list Ammunira z Bejrutu do egipskiego faraona
EA 142 list Ammunira z Bejrutu do egipskiego faraona
EA 143 list Ammunira z Bejrutu do egipskiego faraona
EA 144 list Zimreddi z Sydonu do egipskiego faraona
EA 145 list Zimreddi z Sydonu do nieznanego odbiorcy
EA 146 list Abi-Milku z Tyru do egipskiego faraona
EA 147 list Abi-Milku z Tyru do egipskiego faraona
EA 148 list Abi-Milku z Tyru do egipskiego faraona
EA 149 list Abi-Milku z Tyru do egipskiego faraona
EA 150 list Abi-Milku z Tyru do egipskiego faraona
EA 151 list Abi-Milku z Tyru do egipskiego faraona
EA 152 list Abi-Milku z Tyru do egipskiego faraona
EA 153 list Abi-Milku z Tyru do egipskiego faraona
EA 154 list Abi-Milku z Tyru do egipskiego faraona
EA 155 list Abi-Milku z Tyru do egipskiego faraona
EA 156 list Aziru z Amurru do egipskiego faraona
EA 157 list Aziru z Amurru do egipskiego faraona
EA 158 list Aziru z Amurru do Tutu, egipskiego urzędnika
EA 159 list Aziru z Amurru do egipskiego faraona
EA 160 list Aziru z Amurru do egipskiego faraona
EA 161 list Aziru z Amurru do egipskiego faraona
EA 162 list egipski faraon do Aziru z Amurru
EA 163 list Aziru z Amurru do egipskiego faraona
EA 164 list Aziru z Amurru do Tutu, egipskiego urzędnika
EA 165 list Aziru z Amurru do egipskiego faraona
EA 166 list Aziru z Amurru do Haaji, egipskiego urzędnika
EA 167 list Aziru z Amurru do Tutu, egipskiego urzędnika
EA 168 list Aziru z Amurru do egipskiego faraona
EA 169 list DU-Teššup z Amurru do Tutu, egipskiego urzędnika
EA 170 list Ba'aluja i Bet-ili, urzędnicy z Amurru do Aziru z Amurru
EA 171 list Aziru z Amurru do egipskiego faraona
EA 172 list nieznany nadawca do nieznanego odbiorcy
EA 173 list nieznany nadawca do nieznanego odbiorcy
EA 174 list Bieri z Hašabu do egipskiego faraona
EA 175 list 'Ildajji z Hasi do egipskiego faraona
EA 176 list nieznany nadawca do egipskiego faraona
EA 177 list Jamiuta z Guddašuna do egipskiego faraona
EA 178 list Hibija, urzędnik do egipskiego urzędnika
EA 179 list nieznany nadawca do egipskiego faraona
EA 180 list nieznany nadawca do egipskiego faraona
EA 181 list nieznany nadawca do egipskiego faraona
EA 182 list Šutarna z Mušihuna do egipskiego faraona
EA 183 list Šutarna z Mušihuna do egipskiego faraona
EA 184 list Šutarna z Mušihuna do egipskiego faraona
EA 185 list Majarzana z Hasi do egipskiego faraona
EA 186 list Majarzana z Hasi do egipskiego faraona
EA 187 list Šatija z Enišasi do egipskiego faraona
EA 188 list nieznany nadawca do egipskiego faraona
EA 189 list Etakkama z Kadesz do egipskiego faraona
EA 190 list egipski faraon do Etakkama z Kadesz
EA 191 list Arsawuja z Ruhizza do egipskiego faraona
EA 192 list Arsawuja z Ruhizza do egipskiego faraona
EA 193 list Tiwati, burmistrz Lapana do egipskiego faraona
EA 194 list Birjawaza, burmistrz Damaszku do egipskiego faraona
EA 195 list Birjawaza, burmistrz Damaszku do egipskiego faraona
EA 196 list Birjawaza, burmistrz Damaszku do egipskiego faraona
EA 197 list Birjawaza, burmistrz Damaszku do egipskiego faraona
EA 198 list Arašša z Kumidu do egipskiego faraona
EA 199 list nieznany nadawca do egipskiego faraona
EA 200 list nieznany nadawca do egipskiego faraona
EA 201 list Artamanja z Ṣiribašani do egipskiego faraona
EA 202 list Amawaše, burmistrz Bašan(?) do egipskiego faraona
EA 203 list 'Abdi-Milki z Šashimi do egipskiego faraona
EA 204 list władca z Qanu do egipskiego faraona
EA 205 list władca z Ṭubu do egipskiego faraona
EA 206 list władca z Naziha do egipskiego faraona
EA 207 list Ipte(...) do egipskiego faraona
EA 208 list nieznany nadawca do egipskiego faraona
EA 209 list Zišamimi, burmistrz(?) do egipskiego faraona
EA 210 list Zišamimi, burmistrz(?) do egipskiego urzędnika
EA 211 list Zišamimi, burmistrz(?) do egipskiego faraona
EA 212 list Zišamimi, burmistrz(?) do egipskiego faraona
EA 213 list Zišamimi, burmistrz(?) do egipskiego faraona
EA 214 list nieznany nadawca do egipskiego faraona
EA 215 list Bajawa, burmistrz w Syrii(?) do egipskiego faraona
EA 216 list Bajawa, burmistrz w Syrii(?) do egipskiego faraona
EA 217 list nieznany nadawca do egipskiego faraona
EA 218 list nieznany nadawca do egipskiego faraona
EA 219 list nieznany nadawca do egipskiego faraona
EA 220 list Kurtuja z (...) do egipskiego faraona
EA 221 list Wiktasu, burmistrz(?) do egipskiego faraona
EA 222 list Wiktasu, burmistrz(?) do egipskiego faraona
EA 223 list Endaruta, burmistrz z miasta Akšapa do egipskiego faraona
EA 224 list Šum-Adda, burmistrz z miasta Šamhuna do egipskiego faraona
EA 225 list Šum-Adda, burmistrz z miasta Šamhuna do egipskiego faraona
EA 226 list Šipṭu-Riṣa, burmistrz(?) do egipskiego faraona
EA 227 list 'Abdi-Tirši, król Chacor do egipskiego faraona
EA 228 list 'Abdi-Tirši, król Chacor do egipskiego faraona
EA 229 list 'Abdina z Gimtu do egipskiego faraona
EA 230 list Jama, burmistrz(?) do egipskiego faraona
EA 231 list nieznany autor do egipskiego faraona
EA 232 list Surata z Akki do egipskiego faraona
EA 233 list Satatna z Akki do egipskiego faraona
EA 234 list Satatna z Akki do egipskiego faraona
EA 235 + EA 327 list Satatna z Akki do egipskiego faraona
EA 236 list nieznany autor do nieznanego odbiorcy
EA 237 list Bajadi, burmistrz w Syrii(?) do egipskiego faraona
EA 238 list Bajadi, burmistrz w Syrii(?) do egipskiego urzędnika
EA 239 list Baduzana, burmistrz w Syrii(?) do egipskiego faraona
EA 240 list nieznany autor do nieznanego odbiorcy
EA 241 list Rusmanja z miasta Šaruna do egipskiego faraona
EA 242 list Biridija z Megiddo do egipskiego faraona
EA 243 list Biridija z Megiddo do egipskiego faraona
EA 244 list Biridija z Megiddo do egipskiego faraona
EA 245 list Biridija z Megiddo do egipskiego faraona
EA 246 list Biridija z Megiddo do egipskiego faraona
EA 247 list Biridija z Megiddo do egipskiego faraona
EA 248 list Jašdata, burmistrz(?) do egipskiego faraona
EA 249 list Ba'lu-UR.SAG, burmistrz w Palestynie do egipskiego faraona
EA 250 list Ba'lu-UR.SAG, burmistrz w Palestynie do egipskiego faraona
EA 251 list nieznany autor do egipskiego faraona
EA 252 list Lab'aju, burmistrz Sychem do egipskiego faraona
EA 253 list Lab'aju, burmistrz Sychem do egipskiego faraona
EA 254 list Lab'aju, burmistrz Sychem do egipskiego faraona
EA 255 list Mur-Bahlu, burmistrz Pihilu do egipskiego faraona
EA 256 list Mur-Bahlu, burmistrz Pihilu do Janhamu, egipskiego urzędnika
EA 257 list Ba'lu-mehir, burmistrz w Palestynie do egipskiego faraona
EA 258 list Ba'lu-mehir, burmistrz w Palestynie do egipskiego faraona
EA 259 list Ba'lu-mehir, burmistrz w Palestynie do egipskiego faraona
EA 260 list Ba'lu-mehir, burmistrz w Palestynie do egipskiego faraona
EA 261 list Dašru, burmistrz w Palestynie(?) do egipskiego faraona
EA 262 list Dašru, burmistrz w Palestynie(?) do egipskiego faraona
EA 263 list nieznany autor do egipskiego faraona
EA 264 list Tagi, burmistrz Gintikirmil do egipskiego faraona
EA 265 list Tagi, burmistrz Gintikirmil do egipskiego faraona
EA 266 list Tagi, burmistrz Gintikirmil do egipskiego faraona
EA 267 list Milki-ilu, burmistrz Gezer do egipskiego faraona
EA 268 list Milki-ilu, burmistrz Gezer do egipskiego faraona
EA 269 list Milki-ilu, burmistrz Gezer do egipskiego faraona
EA 270 list Milki-ilu, burmistrz Gezer do egipskiego faraona
EA 271 list Milki-ilu, burmistrz Gezer do egipskiego faraona
EA 272 list Šum-(...) do egipskiego faraona
EA 273 list NIN-UR.MAH-MEŠ, królowa-matka do egipskiego faraona
EA 274 list NIN-UR.MAH-MEŠ, królowa-matka do egipskiego faraona
EA 275 list Jahzib-Adda, burmistrz(?) do egipskiego faraona
EA 276 list Jahzib-Adda, burmistrz(?) do egipskiego faraona
EA 277 list Jahzib-Adda, burmistrz(?) do egipskiego faraona
EA 278 list Šuwardata, burmistrz Gimtu do egipskiego faraona
EA 279 list Šuwardata, burmistrz Gimtu do egipskiego faraona
EA 280 list Šuwardata, burmistrz Gimtu do egipskiego faraona
EA 281 list Šuwardata, burmistrz Gimtu do egipskiego faraona
EA 282 list Šuwardata, burmistrz Gimtu do egipskiego faraona
EA 283 list Šuwardata, burmistrz Gimtu do egipskiego faraona
EA 284 list Šuwardata, burmistrz Gimtu do egipskiego faraona
EA 285 list Abdi-Heba z Jerozolimy do egipskiego faraona
EA 286 list Abdi-Heba z Jerozolimy do egipskiego faraona
EA 287 list Abdi-Heba z Jerozolimy do egipskiego faraona
EA 288 list Abdi-Heba z Jerozolimy do egipskiego faraona
EA 289 list Abdi-Heba z Jerozolimy do egipskiego faraona
EA 290 list Abdi-Heba z Jerozolimy do egipskiego faraona
EA 291 list nieznany autor do egipskiego faraona
EA 292 list Adda-danu, burmistrz Gezer do egipskiego faraona
EA 293 list Adda-danu, burmistrz Gezer do egipskiego faraona
EA 294 list Adda-danu(?), burmistrz Gezer do egipskiego faraona
EA 295 list Ba'lu-Danu z Tyru do egipskiego faraona
EA 296 list Jahtiru, burmistrz Aszdod do egipskiego faraona
EA 297 list Japahu, burmistrz Gezer do egipskiego faraona
EA 298 list Japahu, burmistrz Gezer do egipskiego faraona
EA 299 list Japahu, burmistrz Gezer do egipskiego faraona
EA 300 list Japahu, burmistrz Gezer do egipskiego faraona
EA 301 list Japahu, burmistrz Gezer do egipskiego faraona
EA 302 list Šub-Andu, burmistrz Aszkelonu do egipskiego faraona
EA 303 list Šub-Andu, burmistrz Aszkelonu do egipskiego faraona
EA 304 list Šub-Andu, burmistrz Aszkelonu do egipskiego faraona
EA 305 list Šub-Andu, burmistrz Aszkelonu do egipskiego faraona
EA 306 list Šub-Andu, burmistrz Aszkelonu do egipskiego faraona
EA 307 list nieznany autor do egipskiego faraona
EA 308 list nieznany autor do egipskiego faraona
EA 309 list nieznany autor do egipskiego faraona
EA 310 list nieznany autor do nieznanego odbiorcy
EA 311 list nieznany autor do egipskiego faraona
EA 312 list nieznany autor do nieznanego odbiorcy
EA 313 list nieznany autor do nieznanego odbiorcy
EA 314 list Pu-Ba'lu, burmistrz Jurṣa do egipskiego faraona
EA 315 list Pu-Ba'lu, burmistrz Jurṣa do egipskiego faraona
EA 316 list Pu-Ba'lu, burmistrz Jurṣa do egipskiego faraona
EA 317 list Dagan-takala, burmistrz w Syrii(?) do egipskiego faraona
EA 318 list Dagan-takala, burmistrz w Syrii(?) do egipskiego faraona
EA 319 list Ṣur-Ašar, władca państwa Ahtiašna(?) do egipskiego faraona
EA 320 list Jidyja, władczyni Aszkelonu do egipskiego faraona
EA 321 list Jidyja, władczyni Aszkelonu do egipskiego faraona
EA 322 list Jidyja, władczyni Aszkelonu do egipskiego faraona
EA 323 list Jidyja, władczyni Aszkelonu do egipskiego faraona
EA 324 list Jidyja, władczyni Aszkelonu do egipskiego faraona
EA 325 list Jidyja, władczyni Aszkelonu do egipskiego faraona
EA 326 list Jidyja, władczyni Aszkelonu do egipskiego faraona
EA 327 patrz list EA 235
EA 328 list Jabni-ilu, władca Lakisz do egipskiego faraona
EA 329 list Zimreddi, władca Lakisz do egipskiego faraona
EA 330 list Šipṭi-Ba'la, władca Lakisz do egipskiego faraona
EA 331 list Šipṭi-Ba'la, władca Lakisz do egipskiego faraona
EA 332 list Šipṭi-Ba'la, władca Lakisz do egipskiego faraona
EA 333 list Paapu, egipski urzędnik do egipskiego faraona
EA 334 list władca miasta Zuhra(?) do egipskiego faraona
EA 335 list 'Abdi-Aštarti, burmistrz Gimtu do egipskiego faraona
EA 336 list Hiziru, burmistrz miasta Zuhra do egipskiego faraona
EA 337 list Hiziru, burmistrz miasta Zuhra do egipskiego faraona
EA 338 list nieznany autor do nieznanego odbiorcy
EA 339 list nieznany autor do nieznanego odbiorcy
EA 340 list lub tekst literacki (?)
EA 341 tekst literacki „Historia Kešiši
EA 342 tekst szkolny
EA 343 tekst szkolny
EA 344 tekst szkolny
EA 345 tekst szkolny
EA 346 tekst szkolny
EA 347 tekst szkolny
EA 348 tekst leksykalny fragment listy znaków
EA 349 tekst leksykalny fragment sylabariusza(?)
EA 350 tekst szkolny
EA 351 tekst leksykalny
EA 352 + EA 353 tekst leksykalny
EA 354 tekst leksykalny
EA 355 tekst szkolny
EA 356 tekst literacki mit „Adapa i wiatr południowy”
EA 357 tekst literacki mit „Nergal i Ereszkigal”
EA 358 tekst literacki fragment opowieści
EA 359 tekst literacki epos šar tamhari
EA 360 tekst szkolny
EA 361 patrz list EA 56
EA 362 list Rib-Addi z Byblos do faraona egipskiego
EA 363 list 'Abdi-Riša, burmistrz Enišasi do faraona egipskiego
EA 364 list Ajjab, burmistrz Aštartu do faraona egipskiego
EA 365 list Biridija z Megiddo do faraona egipskiego
EA 366 list Šuwardata, burmistrz Gimtu do faraona egipskiego
EA 367 list egipski faraon do Endaruty, burmistrza miasta Akšapa
EA 368 tekst leksykalny słownik egipsko-akadyjski
EA 369 list egipski faraon do Milki-Ilu, burmistrza Gezer
EA 370 list egipski faraon do Idiji, burmistrza Aszkelonu
EA 371 list nieznany autor do egipskiego faraona
EA 372 tekst literacki fragment tekstu literackiego
EA 373 tekst leksykalny
EA 374 tekst leksykalny lista imion bóstw
EA 375 tekst literacki fragment eposu šar tamhari
EA 376 tekst literacki fragment tekstu literackiego
EA 377 tekst szkolny
EA 378 list Japahu, burmistrz Gazru do egipskiego faraona
EA 379 tekst leksykalny fragment listy znaków
EA 380 (?) (?)
EA 381 list (?) tylko fragment listu jest zachowany
EA 382 list egipski urzędnik(?) do wielkiego króla

Obecne miejsca przechowywania tabliczek[2]:

Przypisy edytuj

 1. a b c d E. von Dassow, K. Greenwood, Correspondence..., s. 182.
 2. a b c d Amarna: the cuneiform tablets, background information na stronie „Digital Egypt for Universities”
 3. J.A. Knudtzon, Die El-Amarna Tafeln, t. I, Leipzig 1907.
 4. E. von Dassow, K. Greenwood, Correspondence..., s. 210.
 5. A.F. Rainey, El Amarna Tablets 359-379, Neukirchen 1978.
 6. na podstawie listy tekstów korpusu amarneńskiego na stronie Oracc – Open Richly Annotated Cuneiform Corpus

Bibliografia edytuj

 • E. von Dassow, K. Greenwood, Correspondence from El-Amarna in Egypt, w: M.W. Chavalas (ed.), Historical Sources in Translation – The Ancient Near East, Blackwell Publishing, Carlton 2006, s. 182-214.