Listy krytyczne o różnych literatury rodzajach i dziełach

Listy krytyczne o różnych literatury rodzajach i dziełach – zbiór trzech artykułów krytycznoliterackich różnych autorów, opublikowany jako dodatek do komedii Adama Kazimierza Czartoryskiego pt. Kawa w 1779 roku. Listy... były pomyślane jako zapowiedź nowego periodyku literackiego, jednak inicjatywa ta nigdy nie została zrealizowana.

Artykuły zawarte w zbiorze:

BibliografiaEdytuj

  • Mieczysław Klimowicz: Oświecenie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. ISBN 83-01-13845-9.
  • Barbara Otwinowska Gust. W: Teresa Kostkiewiczowa, Alina Aleksandrowicz-Ulrich: Słownik literatury polskiego oświecenia. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 2002. ISBN 83-04-04620-2.