Litawor

imię męskie

Litawor — literackie imię męskie, zaczerpnięte z poematu epickiego Adama Mickiewicza Grażyna.

Litawor był przydomkiem rodu magnackiego Chreptowiczów, po raz pierwszy użytym przez podskarbiego dwornego litewskiego Iwana (Iwaszkę, †1513), syna Bohdana, a pochodzącym od niemieckiego słowa Litauer[1], oznaczającego "Litwina".

Przypisy Edytuj

  1. K. Górski, Onomastyka Mickiewicza, [w:] Onomastica nr 10-11, r. VI, Wrocław 1960