Littoral Combat Ship

Littoral Combat Shipamerykański program i seria stosunkowo niewielkich oraz relatywnie tanich okrętów walki przybrzeżnej (wody przybrzeżne), których zastosowanie bojowe opiera się na wykorzystaniu przystosowanych do konkretnych rodzajów misji modułowych pakietów wyposażenia "plug-and-fight". Sam zaś okręt niewyposażony w moduły, nazywany jest jedynie "Sea frame" - okrętem szkieletowym.

Program LCS został ogłoszony 1 listopada 2001 roku, kiedy US Navy rozpoczęło nowy program okrętów nawodnych przyszłości - "Future Surface Combatant Program" Program zakładał dostarczenie Marynarce całkowicie nowych generacji wszystkich klas okrętów nawodnych, w tym:

  • krążowniki typu CG(X) dla celów obrony powietrznej i antybalistycznej;
  • niszczyciele typu DDG(X) przemianowane następnie na DDG-1000 do precyzyjnych uderzeń dalekiego zasięgu i walki morskiej
  • małe okręty Littoral Combat Ship do zwalczania okrętów podwodnych, małych jednostek nawodnych, min, oraz operacji przeciwko siłom nabrzeżnym.

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych planowała pierwotnie budowę 55 okrętów LCS, w tym sześciu okrętów pierwszej generacji - Flight 0. Z uwagi jednak na przekroczenie planowanych kosztów budowy jednostek prototypowych "Freedom" (LCS-1) oraz "Independence" (LCS-2), postanowiono zrezygnować z budowy pozostałych jednostek tej generacji (LCS-3 do LCS-6), restrukturyzując w roku 2007 cały program i rozpoczynając program kolejnej generacji Flight 1. W ramach zrestrukturyzowanego programu, Kongres Stanów Zjednoczonych przyznał środki finansowe na rozpoczęcie programu jednego okrętu w roku 2008 oraz dwóch okrętów w roku 2009. Nowe okręty Flight 1 będą numerowane od LCS-5.[1]

W styczniu 2015 roku USN poinformowała, że okręty przyszłych serii zostaną przemianowane na fregaty (FF, Fast Frigate), osiemnaście zaplanowanych jednostek otrzymało symbol LCS[2].

Okręty zaplanowane do budowy do roku 2013, według planu zrestrukturyzowanego (w ujęciu rocznym)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 3 4 6

PrzypisyEdytuj

  1. Po anulowaniu wcześniejszych programów LCS-3 do LCS-6, w tym rozpoczętych już prac nad jednostkami LCS-3 i LCS-4, nowe okręty będą nosić kolejne numery nie rozpoczętych do tej pory programów, z pominięciem numerów jednostek których programy już wcześniej rozpoczęto
  2. LCS zmienia się w FF. altair, 19 stycznia 2015.