Liturgia słowa

Liturgia słowa (łac. Liturgia verbi) – druga część mszy świętej, która następuje po obrzędach wstępnych, a przed liturgią eucharystyczną.

Najważniejszymi elementami liturgii słowa są czytania Pisma świętego[1] oraz Credo. Czytania mogą być zakończone homilią lub kazaniem. Liturgię słowa kończy modlitwa powszechna (tzw. oratio fidelium). W dni powszednie lekcja jest czytana ze Starego lub Nowego Testamentu[2], śpiewany jest psalm responsoryjny oraz czytana Ewangelia. W niedziele jedno czytanie jest ze Starego, a drugie z Nowego Testamentu, również śpiewany jest psalm responsoryjny i czytana Ewangelia. W niedziele okresu wielkanocnego oba czytania są z Nowego Testamentu.

Tradycyjnie zwana mszą katechumenów, jako że w starożytności w obrzędach chrześcijańskich aż do kazania mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Części liturgii słowaEdytuj

W czasie liturgii słowa może być sprawowany m.in. sakrament chrztu lub bierzmowania.

PrzypisyEdytuj

  1. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego nr 55.
  2. W okresie Wielkanocnym tylko z Nowego Testamentu.

Linki zewnętrzneEdytuj