Log (przyrząd pomiarowy)

Log (od ang. log, „kloc, kłoda, polano”) – przyrząd pomiarowy określający prędkość poruszania się jednostki pływającej oraz przebytą przez nią drogę. Pierwotnie (tzw. log ręczny) miał postać wyskalowanej linki nawiniętej na szpulę z drewnianym klockiem przymocowanym do jej końca, a pomiaru dokonywano poprzez wyrzucenie za rufę lub burtę klocka i pomiar szybkości, z jaką rozwinęła się linka (tradycyjnie w węzłach). Pomiar prędkości prowadzony poprzez splunięcie za burtę i obserwowanie położenia śliny nazywa się żartobliwie logiem hiszpańskim.

Zestaw logu ręcznego (Muzeum morskie w Paryżu).
Log, 1734

Pozostałe rodzaje

  • turbinowy – oparte są o turbinę znajdująca się poniżej linii wodnej i mierzą prędkość na podstawie liczby obrotów.
  • burtowy,
  • ciśnieniowy, (SAL) działa na zasadzie rurki Pitota, mierząc zmiany ciśnienia wody, pochodzące od prędkości statku.
  • elektromagnetyczny,
  • hydroakustyczny (dopplerowski), mierzący zmiany częstotliwości dźwięku rozchodzącego się w wodzie (efekt Dopplera)
  • mechaniczny (Walkera), mierzący liczbę obrotów specjalnej śruby holowanej za statkiem.

Możliwe jest także satelitarne mierzenie prędkości albo w oparciu o technologie radarowe itp.

Na wielkich jednostkach oprócz logu mierzącego prędkość do przodu instaluje się (na dziobie i na rufie) dodatkowe logi, o dużej dokładności, mierzące prędkość poprzeczną. Logów tych używa się w czasie manewrów portowych.