Londyn Zewnętrzny

Londyn Zewnętrzny (ang. Outer London) to grupa dzielnic Londynu będąca częścią Wielkiego Londynu (ang. Greater London) otaczająca dzielnice Londynu Wewnętrznego (ang. Inner London).

Londyn Zewnętrzny

Londyn Zewnętrzny składa się z następujących dzielnic: