Lotnicze i morskie działania poszukiwawczo-ratownicze

Lotnicze i morskie działania poszukiwawczo-ratownicze (AMSAR) – bezpłatne ratowanie życia lub zdrowia pasażerów i załóg jednostek pływających, a także innych ludzi w niebezpieczeństwie, w tym znajdujących się blisko brzegu (w odległości kilkuset metrów).

Flaga Polskiej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (MSPiR)

Pomoc udzielana jest przy użyciu śmigłowca, statku ratowniczego lub łodzi ratowniczej, dostarczonej w pobliże miejsca katastrofy drogą lądową, samochodów-amfibii, lub przez założenie systemu lin, ułatwiającego ewakuację osób z wysztrandowanego statku.

Międzynarodowym znakiem ratownictwa morskiego jest czerwony krzyż maltański na białym tle.

Polska edytuj

W Polsce ratowaniem ludzi na morzu zajmują się przede wszystkim dwie instytucje państwowe zwane łącznie Służbą SAR:

Służba SAR w celu prowadzenia akcji ratowniczych ma do dyspozycji statki ratownicze typu SAR 1500, R17 oraz R27. Ponadto brzegowe stacje ratownictwa morskiego wyposażone są w samochody terenowe ciągnące hybrydowe łodzie ratownicze (ang. RIB, rigid-inflatable boat). W celu prowadzenia akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu przygotowane są dwa statki – MS „Kapitan Poinc" oraz MS „Czesław 2". Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej posiada na potrzeby SAR dwa typy śmigłowców ratowniczych przystosowanych do pracy na morzu, PZL W-3RM Anakonda oraz Mi-14PS.

Dodatkowo Marynarka Wojenna posiada okręty ratownicze na potrzeby swoich działań, a Morski Oddział Straży Granicznej wyposażony jest w statki typu SAR 1500, które również mogą być skierowane w rejon akcji ratowniczych na morzu.

Galeria edytuj