Otwórz menu główne

Louis Trolle Hjelmslev (3 października 1899 - 30 maja 1965) – duński językoznawca, główny przedstawiciel kopenhaskiej szkoły strukturalistycznej, współtwórca (wraz z H.J. Uldallem) glossematyki.Prace Hjelmsleva z zakresu glossematyki zainspirowały wielu badaczy - semiologów w Europie. Zajmował się w pierwszej kolejności lingwistyką. W latach 30 XX wieku, działając w Kole Lingwistycznym w Kopenhadze przyczynił się do rozwoju strukturalizmu naukowego. Wiele pojęć wprowadzonych przez Hjelmsleva zostało potem rozwiniętych w dalszych badaniach semiotycznych. Można tu wymienić terminy takie, jak semiotyka, zawartość, forma, wykorzystanie. Wśród pojęć rozwiniętych przez Hjelmsleva znalazły się również te, które stanowią kanwę glosariusza glossematyki: (termin) neutralny, (termin) złożony, metasemiotyka, norma, materia, tekst. Dzieło Hjelmsleva jest trudne w odbiorze, tak ze względu na sam język, jakim autor posługuje się, jak i ze względu na wysoki poziom abstrakcji refleksji. Jego lektura jest jednak niezbędna dla wszystkich tych, którzy chcą zgłębiać teorię semiotyki.

BibliografiaEdytuj

  • Hjelmslev, Louis Trolle: Prolegomena do teorii języka, w: H. Kurkowska, A. Weinsberg (red.) Językoznawstwo strukturalne. Wybór tekstów, Warszawa 1979.
  • Hjelmslev, Louis Trolle: Principes de gramaire générale, wyd. Bianco Lundo, Kopenhaga, 1928.
  • Hjelmslev, Louis Trolle: Cathégorie des cas, t.1 i 2, wyd. Acta Jutlandica VII, IX.
  • Hjelmslev, Louis Trolle: Resumé of a Theory of Language, t. XVI, prace Koła Lingwistycznego z Kopenhagi, 1975.