Lucjan Ballenstedt

polski inżynier, konstruktor mostów

Lucjan Ballenstedt[1][2] (ur. 12 września 1881 w Poznaniu, zm. 27 kwietnia 1958 tamże) – polski inżynier, specjalista w zakresie mechaniki budowli, projektant mostów; brat Adama.

Grób Lucjana Ballenstedta na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu (aleja zasłużonych)

ŻyciorysEdytuj

Był synem budowniczego Bolesława i Anieli Ballenstaedt z Ławickich. W 1902 ukończył gimnazjum humanistyczne w Gnieźnie, w 1934 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Charlottenburgu (egzamin półdyplomowy w 1906, egzamin dyplomowy w 1934).

W latach 1909–1919 był asystentem przy Katedrze Statyki i Geometrii Wykreślnej w macierzystej politechnice. Po zakończeniu I wojny światowej uczył statyki i budowy mostów w Państwowej Szkole Budownictwa w Poznaniu, a po II wojnie światowej został dyrektorem tamtejszego Liceum Budowlanego. Od 1945 był również kierownikiem budowy mostów w Zarządzie Miejskim Poznania oraz wykładowcą w Szkole Inżynierskiej. W tym samym czasie działał w komitecie organizacyjnym Politechniki Poznańskiej, w 1952 został powołany na kierownika Katedry Mechaniki Budowli, w 1957 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego tejże politechniki.

Jest m.in. autorem poznańskich mostów:

Zaprojektował również konstrukcję stalową wieży ratusza w Poznaniu (1945). Wraz ze Stanisławem Kirkinem pracował nad odbudową przedwojennego pawilonu przemysłu ciężkiego (obecnie pawilon nr 2) oraz konstrukcji nowej hali przemysłu (obecnie pawilon nr 1) Międzynarodowych Targów Poznańskich[3].

Został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu (AZ-P-1)[4].

W uznaniu zasług Lucjana Ballenstaedta, na wniosek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Poznaniu oraz Politechniki Poznańskiej, Rada Miasta Poznania nadała w 2003 mostowi stanowiącemu przeprawę przez Wartę, w ciągu poznańskiego odcinka autostrady A2, nazwę most Lucjana Ballenstaedta.

BibliografiaEdytuj

  • Henryk Kondziela,Ballenstaedt Lucjan,[w:] Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków, z. 1, Poznań, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, 2000, ​ISBN 83-900862-7-1

PrzypisyEdytuj