Lucjan Kieszczyński

polski historyk

Lucjan Kieszczyński (ur. 26 listopada 1918 w Sosnowcu, zm. 16 marca 2002 w Warszawie) – polski historyk, badacz dziejów ruchu robotniczego, działacz partyjny.

Lucjan Kieszczyński
Data urodzenia

26 listopada 1918

Data śmierci

16 marca 2002

Zawód, zajęcie

nauczyciel akademicki, historyk

Grób Lucjana Kieszczyńskiego na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie

Życiorys edytuj

W latach 1935–1936 był członkiem OMTUR. W 1939 wstąpił do grupy konspiracyjnej związanej ze Stronnictwem Pracy (frakcją „Zrywu”, od 1943 Stronnictwo Zrywu Narodowego). W 1945 wstąpił do PPR. Ukończył dwumiesięczny kurs Centralnej Szkoły PPR w Łodzi, po ukończeniu wykładał tam, następnie przeniesiono go do Wojewódzkiej Szkoły Partyjnej. Ukończył w okresie 1947–1948 kursy przygotowawcze na studia wyższe dla kandydatów bez matury i od października 1948 studiował na Uniwersytecie Łódzkim, nadal pracując w miejscowym szkolnictwie partyjnym. Pracę mgr przygotował pod kierunkiem Józefa Dutkiewicza o strajku powszechnym w Łodzi w 1933 roku. W 1951 przeniesiono go do Wydziału Historii Partii przy KC PZPR w Warszawie. W 1962 roku obronił na Wyższej Szkole Nauk Społecznych doktorat o strajkach w Łodzi w latach 1929–1933 (promotor Stanisław Arnold). Od 1970 roku pracował w Wyższej Szkole Nauk Społecznych. W 1979 habilitował się na podstawie książki Polityka KPP w ruchu zawodowym w latach 1926-1938. W 1989 roku uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych, w tym roku przeszedł na emeryturę. W swojej pracy naukowej skupiał się na dziejach ruchu zawodowego i spółdzielczego. Był współzałożycielem i redaktorem pism: „Biuletyn Biura Historycznego CRZZ”, „Kwartalnika Historii Ruchu Zawodowego” i „Kwartalnik Historii i Teorii Ruchu Zawodowego”. Autor haseł w Słowniku biograficznym działaczy polskiego ruchu robotniczego[1].

Został pochowany na cmentarzu Północnym w Warszawie[2].

Wybrane publikacje edytuj

 • Strajk powszechny w Łodzi w 1933 r, Łódź 1954.
 • Powszechny strajk włókniarzy Łodzi i okręgu w 1933 r., Warszawa: „Książka i Wiedza” 1958.
 • Ludzie walki : sylwetki łódzkich działaczy robotniczych, t. 1, Łódź: Wydawnictwa Łódzkie 1967.
 • Węzłowe zagadnienia ruchu robotniczego w Polsce w latach kryzysu gospodarczego : 1929-1933, Warszawa: Wydział Propagandy i Agitacji KC PZPR 1967.
 • Ruch strajkowy w przemyśle włókienniczym okręgu łódzkiego w latach kryzysu gospodarczego 1929-1933, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1969.
 • Kronika ruchu zawodowego w Polsce 1808-1939 : ważniejsze wydarzenia. Cz. 1, Ruch zawodowy na ziemiach polskich w okresie zaborów : lata 1808-1918. Cz. 2, Polska niepodległa : lata 1918-1939, Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ 1972.
 • Syndykalizm, Warszawa: WSNS 1983.
 • (współautor: Henryk Cimek) Komunistyczna Partia Polski, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1984.
 • Ruch robotniczy w Polsce w latach 1929-1935, Warszawa: ANS 1986.
 • Komunistyczna Partia Polski a ruch zawodowy 1918-1938, Warszawa: ANS 1990.
 • Pamiętnik z lat młodzieńczych. Cz. 2, Wrzesień 1936 – styczeń 1945 : (pamiętnik młodego robotnika), Warszawa: Towarzystwo Naukowe im. Adama Próchnika 1996.
 • Pamiętnik z lat dziecinnych i wczesnomłodzieńczych : Sosnowiec, Łódź. Cz. 1, Do 1936 roku, Warszawa: Towarzystwo Naukowe im. Adama Próchnika 1997.

Bibliografia edytuj

 • Tomasz Siewierski, Komuniści i historycy. Polski ruch robotniczy w badaniach uczonych w PRL – wybrane aspekty [w:] Partia komunistyczna w Polsce. Struktury – ludzie – dokumentacja, pod red. Dariusza Magiera, Lublin – Radzyń Podlaski 2012, s. 463-479.
 • Tadeusz Rutkowski, Nauki historyczne w Polsce 1944-1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, s. 465.

Linki zewnętrzne edytuj

Przypisy edytuj