Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin

Godło ChRL
Ten artykuł jest częścią serii
Ustrój i polityka Chińskiej Republiki Ludowej
Organy polityczne
Przewodniczący ChRL:
Xi Jinping
Wiceprzewodniczący ChRL:
Wang Qishan
Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych:
Stały Komitet OZPL
Przewodniczący Stałego Komitetu OZPL: Li Zhanshu
Rada Państwa:
Premier ChRL: Li Keqiang
Centralna Komisja Wojskowa
Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza
Najwyższy Sąd Ludowy
Przewodniczący: Zhou Qiang
Najwyższa Prokuratura Ludowa
Prokurator Generalny: Zhang Jun
Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin
System prawny
System prawny
Konstytucja
Podział administracyjny
Podział administracyjny
Partie polityczne
Komunistyczna Partia Chin
Chińskie partie demokratyczne

Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin (chin.upr. 中国人民政治协商会议; chin. trad. 中國人民政治協商會議; pinyin Zhōngguó Rénmín Zhèngzhì Xiéshāng Huìyì) – specyficzny organ polityczny Chińskiej Republiki Ludowej. Formalnie nie jest konstytucyjnym organem władzy, jednak jako instytucja doradcza pełni istotną rolę w systemie politycznym państwa.

Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin została utworzona we wrześniu 1949 i po proklamacji ChRL odgrywała rolę parlamentu, natomiast jej Wspólny Program odgrywał rolę tymczasowej konstytucji. Po utworzeniu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych w 1954 LPKKCh stała się ciałem doradczym.

Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin odgrywa rolę "frontu jedności narodowej". W jej skład wchodzą przedstawiciele Komunistycznej Partii Chin, 8 partii demokratycznych, działacze bezpartyjni oraz pozarządowych organizacji społecznych, kulturalnych i mniejszości etnicznych.

Rola Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin w chińskim systemie politycznym polega na doradzaniu organom państwa oraz opiniowaniu i krytyce ich poczynań, czuwaniu nad przestrzeganiem prawa i polityki państwa, propagowaniu nowych idei, a także współpracy ze środowiskami intelektualistów oraz mniejszości etnicznych i wyznaniowych. LPKKCh nie posiada natomiast kompetencji prawotwórczych i decyzyjnych.

LPKKCh składa się z Komitetu Krajowego i podporządkowanych mu komitetów lokalnych. Kadencja Komitetu Krajowego trwa 5 lat, a jego członkowie (średnio około 2200) wybierani są przez członków KK poprzedniej kadencji. Komitet Krajowy zbiera się co roku na sesji zwyczajnej, przypadającej zazwyczaj równolegle z sesją OZPL. W ramach KK działa Stały Komitet oraz komisje.

Przewodniczący LPKKChEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • J.Rowiński, W.Jakóbiec, System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, ISBN 978-83-7059-766-5.