Ludowy Komisariat Handlu Zagranicznego

siedziba komisariatu w budynku b. Północnego Towarzystwa Ubezpieczeń przy ul. Ilinka 23

Ludowy Komisariat Handlu Zagranicznego (Народный комиссариат внешней торговли) - organ zarządzający państwowym monopolem handlu zagranicznego w ZSRR, odpowiednik ministerstwa.

Przez lata resort przechodził szereg reorganizacji jak i zmieniał swoją nazwę:

 • 1920-1922 - Ludowy Komisariat Handlu Zagranicznego RFSRR (Народный комиссариат внешней торговли РСФСР - НКВТ РСФСР), który wyłoniono z funkcjonującego w okresie 1917-1920 Ludowego Komisariatu Handlu i Przemysłu RFSRR (Народный комиссариат торговли и промышленности - НКТиП РСФСР)
 • 1922-1925 - Ludowy Komisariat Handlu Zagranicznego ZSRR (Народный комиссариат внешней торговли СССР - НКВТ СССР)
 • 1925-1930 - Ludowy Komisariat Handlu Zagranicznego i Wewnętrznego ZSRR (Народный комиссариат внешней и внутренней торговли СССР)
 • 1930-1946 - Ludowy Komisariat Handlu Zagranicznego ZSRR (Народный комиссариат внешней торговли СССР), który przekształcono w działające w latach 1946-1953 Ministerstwo Handlu Zagranicznego (Министерство внешней торговли СССР)

Podział organizacyjnyEdytuj

Monopol handlu zagranicznego był realizowany na terenie ZSRR przez centrale handlu zagranicznego, zagranicą przez przedstawicielstwa handlowe w poszczególnych krajach (stanowiące część przedstawicielstw dyplomatycznych) oraz radzieckie spółki handlowe zarejestrowane tamże, to jest według prawa miejscowego.

Centrale handlu zagranicznegoEdytuj

W 1935 w ZSRR funkcjonowało 27 podmiotów handlu zagranicznego:

 • Avtoexport – eksport samochodów
 • Centrosoyus – eksport-import dla potrzeb Centralnego Związku Spółdzielni Konsumenckich
 • Exportkhleb – produkty zbożowe
 • Exportlen - eksport lnu i konopi
 • Exportles – eksport drewna
 • Koverkustexport – eksport dywanów i produktów rękodzielniczych
 • Lektekhsyrio – eksport-import surowców farmaceutycznych
 • Mashinoimport – import maszyn
 • Mezhdunarodnaya Kniga – eksport-import książek i czasopism
 • Mineralsilicatexport – eksport minerałów i silikatów
 • Raznoexport – eksport różnych produktów
 • Ryboplodoexport – eksport ryb i owoców
 • Sovafghantorg – handel z Afganistanem
 • Sovfrakht – frachtowanie statków zagranicznych
 • Soviet Philatelic Association – eksport-import znaczków
 • Sovmontuvtorg – handel z Mongolią i Tuwińską Republiką Ludową
 • Sovsintorg – handel z Sinkiangem
 • Soyuzintorgkino – import i eksport filmów i sprzętu
 • Soyuzmetimport – import metali i eksport rud
 • Soyuzuglexport – eksport węgla
 • Soyuzneftexport – eksport produktów naftowych
 • Soyuzpromexport – eksport urządzeń przemysłowych
 • Soyuzpushnina – eksport futer
 • Stankoimport – import obrabiarek
 • Tekhnopromimport – import sprzętu technicznego
 • Textilimport – import tekstyliów
 • Tekhnoexport – eksport produktów technicznych

Radzieckie spółki handlowe z siedzibą zagranicąEdytuj

SiedzibaEdytuj

W 1923 siedziba resortu mieściła się w budynku b. Moskiewskiego Banku Kupieckiego (Московского купеческого банка) przy ul. Ilinka (ул. Ильинка) 14, w 1929 przy ul. Warwarka (ул. Варварка) 26-28, w 1935 w budynku b. Północnego Towarzystwa Ubezpieczeń (Северного страхового общества) przy ul. Ilinka (ул. Ильинка) 23, który później wszedł w kompleks obiektów KC KPZR.