Ludzimił Trzaskowski

Ludzimił Trzaskowski – polski urzędnik, starosta, c. k. radca Namiestnicwa.

Ludzimił Trzaskowski
Narodowość polska
Rodzice Bronisław, Maria
Krewni i powinowaci Stanisław, Wanda, Jadwiga, Maria (rodzeństwo), Rafał

Pochodził z rodu legitymującego się herbem Trzaska. Jego rodzicami byli Maria oraz pedagog i językoznawca Bronisław Trzaskowski (1824-1906), a rodzeństwem Stanisław (c.k. urzędnik sądowy), Wanda (po mężu Janiszewska), Jadwiga (po mężu Gostwicka), Maria (po mężu Józefczyk)[1][2].

W okresie zaboru austriackiego w ramach autonomii galicyjskiej wstąpił do służby samorządowej. W 1879 był praktykantem konceptowym przy starostwie c. k. powiatu tarnowskiego[3][4], a w 1882 przy starostwie c. k. powiatu nowosądeckiego[5][6]. W latach 80. był komisarzem starostwa c. k. powiatu horodeńskiego (wówczas został członkiem Związku Handlowego „Kółek Rolniczych” w Krakowie)[7]. W 1890 był komisarzem starostwa c. k. powiatu gródeckiego[8][9]. Później został urzędnikiem starostwa c. k. powiatu brzeskiego, gdzie w 1895 był komisarzem[10][11], w 1901 w randzie starszego komisarza był kierownikiem starostwa, podczas gdy urząd starosty był opróżniony[12][13]. Pomiędzy 1911 i 1914 był starostą c. k. powiatu myślenickiego[14][15][16][17][18]. Równolegle pełnił funkcję przewodniczącego Rady Szkolnej Okręgowej w Myślenicach[19] oraz urząd kierownika oddziału podatkowego przy starostwie, posiadając wówczas tytuł i charakter c. k. radcy Namiestnictwa[20].

Przed 1911 otrzymał tytuł honorowego obywatela Brzeska, Myślenic[14].

OdznaczeniaEdytuj

austro-węgierskie

PrzypisyEdytuj

 1. Franciszek Habura: Bronisław Trzaskowski – jego żywot i dzieła. Karta z historyi szkół w Galicyi. Lwów: Muzeum, Lwów, s. 31.
 2. Kronika. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej. „Gazeta Lwowska”, s. 4, Nr 135 z 17 czerwca 1909. 
 3. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1879. Lwów: 1879, s. 4, 34.
 4. W Szematyzmie na rok 1879 podano imię Ludzimił.
 5. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1882. Lwów: 1882, s. 26.
 6. W Szematyzmie na rok 1882 podano imię Ludzimił.
 7. Od Zarządu Głównego Towarzystwa Kółek Rolniczych. „Przewodnik "Kółek rolniczych"”, s. 384, Nr 10 z 1 października 1892. 
 8. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1890. Lwów: 1890, s. 18, 42.
 9. W Szematyzmie na rok 1890 podano imię Ludzimił.
 10. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1895. Lwów: 1895, s. 13, 41.
 11. W Szematyzmie na rok 1895 podano imię Ludzimił.
 12. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1901. Lwów: 1901, s. 15, 56.
 13. W Szematyzmie na rok 1901 podano imię Ludzimił.
 14. a b Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1911. Lwów: 1911, s. 38, 70.
 15. W Szematyźmie na rok 1911 przy dwukrotnej wzmiance osoby Trzaskowskiego w jednym miejscu zostało podane imię Ludzimił (s. 38), a w drugim imię Ludomił (s. 70).
 16. Telegramy Gazety Lwowskiej. Najd. Arcyksiążę Karol Franciszek Józef i Najd. Arcyksięża Zyta w Galicyi. „Gazeta Lwowska”, s. 5, Nr 68 z 23 marca 1912. 
 17. a b c Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr 1913. Wiedeń: 1913, s. 942.
 18. a b c Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr 1914. Wiedeń: 1914, s. 956.
 19. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1911. Lwów: 1911, s. 620.
 20. Szematyzm galicyjskich władz i urzędów skarbowych na rok 1914. Lwów: Prezydyum Krajowej Dyrekcyi Skarbu, 1914, s. 49.