Luser, rzadziej luzer (ang. loser) – pejoratywne określenie użytkownika jako przegranego życiowo, czasami używane jako synonim lamera.

Wyraz został ukuty w MIT w 1975, gdy któryś z administratorów uznał za dobry żart zmianę komunikatu informującego o liczbie zalogowanych do systemu ITS użytkowników z "x users" na "x losers". Wskutek niechętnej reakcji zwykłych użytkowników terminali MIT ostatecznie pojawił się kompromis w postaci luser. Później wprowadzono też polecenie "luser" oznaczające żądanie pomocy.

W późniejszych latach ukuto termin ladmin na wzór lusera.

System ITS zakończył swoje istnienie w połowie lat 90., ale termin luser funkcjonuje do dzisiaj, zwłaszcza w komentarzach programów czy na grupach, listach i forach dyskusyjnych. "Luzer" był też bohaterem cieszących się popularnością felietonów które prowadził Michał Szokoło na łamach polskiego miesięcznika komputerowego Magazyn WWW.

Zobacz teżEdytuj


Artykuł ten zawiera treści tłumaczone w pierwotnej wersji z udostępnionego na licencji GNU FDL artykułu w Jargon File.