Lustracje

Lustracje (z łac. lustratio "oczyszczenie")[1] – opisy dóbr królewskich Rzeczypospolitej, przeprowadzone przez trzyosobowe komisje sejmowe. Pierwsze lustracje przeprowadzone zostały w latach 1564–1565 i objęły wszystkie województwa oprócz podlaskiego, ostatnie w roku 1789[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Słownik Wyrazów Obcych
  2. Krzysztof Chłapowski, Jerzy Dygdała. Prace edytorskie nad lustracjami dóbr królewskich XVI–XVIII w. po półwieczu. „Studia Źródłoznawcze”. 43, s. 164-165, 2005. DiG. ISSN 0081-7147.