Otwórz menu główne

Męki Tantalazwiązek frazeologiczny wywodzący się z mitologii greckiej, odwołujący się do historii lidyjskiego króla, Tantala, którego cierpienie polegało m. in. na niemożności zaspokojenia pragnienia, podczas gdy cały czas stał w wodzie. Oznacza cierpienia wynikające z ogromnego pragnienia posiadania rzeczy znajdujących się blisko i w obfitości, ale takich, które jednocześnie są niedostępne.