Młodszy aspirant Policji

stopień służbowy w Policji

Młodszy aspirant Policji (mł. asp.) – najniższy stopień aspirancki w Policji. Niższym stopniem jest sierżant sztabowy, a wyższym aspirant. Na stopień ten mianuje komendant wojewódzki Policji. Nadanie wyższego stopnia nie może nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu sierżanta sztabowego 2 lat. Odpowiednik wojskowego stopnia młodszego chorążego oraz młodszego aspiranta w Państwowej Straży Pożarnej.

Młodszy aspirant Policji
Stopień wyższy

aspirant Policji

Stopień niższy

sierżant sztabowy Policji

Aktualne oznaczenie stopnia
naramiennik
naramiennik

Uzyskanie stopnia młodszego aspiranta wiąże się z uzyskaniem minimum czwartej grupy zaszeregowania. Stopień taki może uzyskać policjant m.in. na stanowisku: dzielnicowego, kontrolera ruchu drogowego, przewodnika psa, asystenta lub detektywa komórki dochodzeniowo-śledczej czy kryminalnej. W korpusie aspirantów może być kierownik posterunku,naczelnik wydziału, a nawet komendant komisariatu.

BibliografiaEdytuj

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1176).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym Dz.U. z 2010 r. nr 27, poz. 135
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 331)