Młodszy ogniomistrz

Młodszy ogniomistrz (mł. ogn.) − stopień podoficerski w Państwowej Straży Pożarnej. Niższym stopniem jest starszy sekcyjny, a wyższym - ogniomistrz. W Wojsku Polskim odpowiada mu stopień plutonowego[1]. W policji odpowiednikiem tego stopnia jest sierżant Policji[2].

Naramiennik młodszego ogniomistrza

BibliografiaEdytuj

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1795).

PrzypisyEdytuj

  1. Dz.U. z 2010 r. nr 27, poz. 135
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 331).