MPI

strona ujednoznaczniająca w projekcie Wikimedia
  • Message Passing Interface – standard przesyłania komunikatów pomiędzy procesami programów równoległych
  • Max Planck Institute – niemiecka instytucja naukowo-badawcza
  • Multi Point Injection – wielopunktowy wtrysk paliwa
  • Meeting Professionals International – stowarzyszenie zrzeszające profesjonalnych organizatorów imprez i spotkań biznesowych
  • Magnetic particle imaging – technika diagnostyczna polegająca na obrazowaniu rozkładu przestrzennego cząstek magnetycznych