Komputer masowo równoległy, masowe przetwarzanie równoległe (ang. Massively Parallel Processor, Massively Parallel Processing, MPP) – rodzaj architektury komputerowej, której przeznaczeniem jest jednoczesne przetwarzanie zadań na znacznej liczbie procesorów.

Komputer masowo równoległy jest pojedynczym komputerem z setkami, a nawet tysiącami połączonych ze sobą procesorów i posiada wiele cech podobnych do klastrów komputerowych[1]. Charakterystyczne dla architektury MPP jest jednak to, że każdy procesor tworzy swój własny podsystem komputerowy, czyli posiada własną pamięć operacyjną oraz kopię systemu operacyjnego i używanych aplikacji, a każdy taki podsystem komunikuje się z innymi poprzez łącza o dużej szybkości[2]. Przykładem komputera masowo równoległego może być Blue Gene zbudowany przez firmę IBM.

Do najistotniejszych funkcji realizowanych w architekturze MPP należą:

  • zarządzanie przydziałem zasobów komputera równoległego do procesów i organizacja komunikacji między procesami,
  • szeregowanie zadań (procesów) w czasie i przestrzeni;
  • zarządzanie pamięcią wirtualną;
  • rekonfiguracja systemu i redystrybucja zasobów między procesami w przypadku awarii jednego z węzłów.

Z drugiej strony, samo pojęcie Massively Parallel ma również inne znaczenia. Określenie to dotyczy np. przetwarzania sieciowego (grid), w którym moc obliczeniowa jest rozłożona na dużą liczbę „maszyn” połączony przez sieć komputerową, a wykorzystuje się je w czasie, kiedy tylko są dostępne (uruchomione). Przykładem takiego rozwiązania jest BOINC, czyli system bazujący na wolontariuszach udostępniających wydajność swoich komputerów, aby wspomóc najlepsze projekty naukowe z różnych dziedzin wiedzy.

Innym znaczeniem Massively Parallel jest system klastrowy, który wykorzystuje dużą liczbę procesorów znajdujących się w wielu komputerach umieszczonych na niewielkiej przestrzeni, zwykle w jednym pomieszczeniu. W takim systemie szybkość i elastyczność połączeń między elementami (komputerami) stają się jednymi z najważniejszych parametrów. Dzisiejsze (2017 r.) superkomputery, które w większości są klastrami, wykorzystują w tym celu rozwiązania od InfiniBand do trójwymiarowych sieci połączeniowych.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. David A. Patterson, John L. Hennessy: Computer Organization and Design (Second Edition). Morgan Kaufmann Publishers, 1998, s. 715. ISBN 1-55860-428-6.
  2. MPP Definitio. PC Magazine. [dostęp 2015-05-20]. (ang.).