Mać Pariadka

polski magazyn anarchistyczny (1990-2005)

Mać Pariadka – polski magazyn anarchistyczny ukazujący się w latach 1990-2005 (z przerwami). Jedno z najdłużej wydawanych pism niezależnych po 1989, przez długi czas wydawane jako miesięcznik.

Mać Pariadka
Państwo

 Polska

Tematyka

polityczno-społeczna

Pierwszy numer

1990

Ostatni numer

2005

Opis edytuj

Gazeta była związana personalnie z trójmiejskim i słupskim środowiskiem Federacji Anarchistycznej, jej tytuł nawiązywał do hasła anarchistów rosyjskich: „Anarchija – Mat' Poriadka” (ros. Aнархия мать порядка - Anarchia matką ładu), z winietą pisaną cyrylicą i ze świadomym błędem ortograficznym („pariadka” zamiast „poriadka”).

Pismo poruszało tematy związane z anarchizmem, wolnością jednostki i społeczeństwa, ostro krytykowało nadmierne jej ograniczanie normami i przepisami. Na łamach MP prezentowano niemal pełne spektrum myśli wolnościowej. Przez długi czas wewnątrz pisma istniały autonomiczne dodatki, jak „Żółte Papiery” (punk-zine) czy „Zielone Liście” (biuletyn ekologiczny). W późniejszym okresie istnienia pismo miało charakter nie tylko stricte anarchistyczny, ale również „kontrkulturowy”, prezentujący tendencje (także artystyczne) kontestujące nurt kultury masowej oraz wysokiej i elitarnej.

W 2005 roku ukazał się ostatni – 90. numer pisma, wcześniej było ono kilkukrotnie reaktywowane.

W 1995 redakcja pisma wydała kasetę „Mać Pariadka Cabaret”, zawierającą piosenki z wierszami czeskich anarchistów.

Redakcja edytuj

W trakcie wydawania pisma, na łamach „Mać Pariadki” publikowali:

Ostatni znany skład redakcji to: Michał Blaut, Marek Piekarski, Tomasz Praszkier, Łukasz Dąbrowiecki, Rafał Górski, Michał Przyborowski, Agnieszka M. Wasieczko, Sebastian Sturgulewski, Sara Podwysocka.

Linki zewnętrzne edytuj