Małgorzata Wąsek-Wiaderek

polska prawnik

Małgorzata Marzena Wąsek-Wiaderek (ur. 1 maja 1971 w Janowie Lubelskim[1]) – polska prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalistka w zakresie prawa karnego, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego.

Małgorzata Wąsek-Wiaderek
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

1 maja 1971
Janów Lubelski

doktor habilitowany nauk prawnych
Specjalność: procedura karna
Alma Mater

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Doktorat

2000 – prawo
KUL

Habilitacja

2013 – prawo
KUL

profesor KUL, sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, sędzia Sądu Najwyższego
Uczelnia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katedra

Katedra Postępowania Karnego

Stanowisko

Kierownik

Okres zatrudn.

od 2015

Sędzia Sądu Najwyższego
Okres spraw.

od 2018

Odznaczenia
Srebrny Krzyż Zasługi

ŻyciorysEdytuj

W 1995 uzyskała na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL tytuł zawodowy magistra po obronie pracy dyplomowej pt. Istota i zasady procesu karnego napisanej pod kierunkiem Andrzeja Wąska. Następnie odbyła roczne studia podyplomowe z dziedziny prawa europejskiego na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium i uzyskała tytuł Master of Laws (LL.M.) na podstawie rozprawy magisterskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. Paula Lemmensa. W październiku 1996 została asystentem w Katedrze Procedury Karnej KUL. W styczniu 2002 na podstawie napisanej pod kierunkiem Andrzeja Wąska rozprawy pt. Zasada równości stron w polskiej procedurze karnej w perspektywie prawnoporównawczej (recenzenci: Stanisław Waltoś i Edward Skrętowicz) uzyskała na KUL stopień naukowy doktora nauk prawnych[2]. W 2013 na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego wobec kompetencji Trybunału Konstytucyjnego i trybunałów europejskich uzyskała na macierzystym wydziale stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawa w specjalności prawo karne[3]. Została profesorem nadzwyczajnym KUL[2].

W 2004 podjęła pracę w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego[2].

Była członkiem funkcjonującej w latach 2009–2013 Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego pod przewodnictwem Andrzeja Zolla[4].

W latach 2014–2016 była sędzią ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka[1].

26 maja 2017 Krajowa Rada Sądownictwa poparła jej kandydaturę na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. 6 listopada 2018, po ponad roku odkładania decyzji, prezydent Andrzej Duda powołał ją do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego[5].

W 2017 otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi[6].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Uchwała nr 194/2017. krs.pl, 26 maja 2017. [dostęp 2018-11-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-06-16)].
  2. a b c dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek prof. KUL. kul.pl, 7 lipca 2018. [dostęp 2018-11-11].
  3. Dr hab. Małgorzata Marzena Wąsek-Wiaderek, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2018-11-11].
  4. Ministerstwo Sprawiedliwości, Skład Komisji Kodyfikacyjnej (.doc).
  5. Prezydent się złamał: dwoje starych-nowych sędziów Sądu Najwyższego. monitorkonstytucyjny.eu, 8 listopada 2018. [dostęp 2018-11-11].
  6. M.P. z 2017 r. poz. 1102