Małopolskie Studia Historyczne

Małopolskie Studia Historyczne – kwartalnik wydawany w Krakowie od 1958 roku, jako organ oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego z województw krakowskiego, kieleckiego i rzeszowskiego. Pismo zamieszcza artykuły, recenzje i materiały źródłowe oraz streszczenia i informacje o ruchu naukowym w różnych ośrodkach regionu małopolskiego.
Od 1967 roku kontynuatorem kwartalnika Małopolskie Studia Historyczne są Studia Historyczne, pismo Polskiej Akademii Nauk - Oddział w Krakowie.

Małopolskie Studia Historyczne
Częstotliwość

Kwartalnik

Państwo

 Polska

Wydawca

Polskie Towarzystwo Historyczne

Pierwszy numer

1958

Ostatni numer

1966

ISSN

0209-1372

BibliografiaEdytuj

  • Małopolskie Studia Historyczne, R.1, z.1, Kraków 1958.