Maciej Jabłoński (muzykolog)

Ten artykuł dotyczy muzykologa. Zobacz też: Maciej Jabłoński (dziennikarz) i Maciej Jabłoński (polityk).

Maciej Jabłoński (ur. 13 lutego 1962, zm. 13 września 2017[1]) – polski muzykolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Instytutu Muzykologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Maciej Jabłoński
Kraj działania  Polska
Data urodzenia 13 lutego 1962
Data śmierci 13 września 2017
doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: muzykologia
Doktorat 1998 – historia
UAM
Habilitacja 2013 – historia
UAM
adiunkt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ŻyciorysEdit

Dyplom magistra muzykologii uzyskał w 1988 roku na podstawie pracy Wybrane zagadnienia semiotycznej refleksji nad muzyką w świetle teorii znaku Charlesa Sandersa Peirce’a (promotor: doc. dr Jan Stęszewski)[2]. W 1998 uzyskał, na Wydziale Historycznym UAM, na podstawie napisanej pod kierunkiem prof. Michała Bristigera rozprawy pt. Teoretyczne podstawy semiotyki muzyki Eero Tarastiego, stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: muzykologia. W 2013 otrzymał, na tym samym wydziale, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia[3]. Specjalizował się w zakresie estetyki i semiotyki muzyki, teorii i historii teatru operowego oraz metodologii muzykologii[4].

W latach 1992–1994 był dyrektorem artystycznym Teatru Wielkiego w Poznaniu, 1994–2002 kierownikiem impresariatu muzycznego „Art Power Agency”, 1999–2008 prezesem poznańskiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich i sekretarzem Fundacji Kultury Polskiej Filia w Poznaniu[1]. Od 2011 do 2013 przewodniczył Sekcji Muzykologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki[5].

Był zaangażowany w naukową działalność edytorską m.in. jako przewodniczący Komitetu Redakcyjnego oraz Rady Naukowo-Wydawniczej Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego (2000–2015), redaktor naczelny rocznika Interdisciplinary Studies in Musicology, redaktor serii Poznańskie Studia Operowe i Res Facta Nova, przewodniczący redakcji serii Prace Komisji Muzykologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Biblioteki Laboratorium Myśli Muzycznej[1].

Pełnił funkcję dyrektora interdyscyplinarnych festiwali „Dni Muzyki i Teatru” i festiwali muzyki współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna” (lata 1999–2004). W 2010 zainicjował ogólnopolski projekt naukowo-artystyczny „Laboratorium Myśli Muzycznej”[1].

PrzypisyEdit

  1. a b c d Maciej Jabłoński. wyborcza.pl, 16 września 2017. [dostęp 2017-09-17].
  2. prace dyplomowe | Biblioteka Wydziału HistorycznegoBiblioteka Wydziału Historycznego, bwh.amu.edu.pl [dostęp 2018-11-10] (pol.).
  3. dr hab. Maciej Jabłoński w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2017-09-17].
  4. Marek Zaradniak: Zmarł Maciej Jabłoński. Głos Wielkopolski. [dostęp 2017-09-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (17 września 2017)].
  5. Zmarł dr hab. Maciej Jabłoński. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki, 14 września 2017. [dostęp 2017-09-17].