Maciej Kierzkowski (rycerz)

Maciej Kierzkowski herbu Krzywda z Kierzkowa (ur. około 1470, zm. w XVI w.) – polski szlachcic i rycerz.

Pochodził z rodu Kierzkowskich z Kierzkowa wzmiankowanego już na początku XV wieku. Za panowania Jana Olbrachta wstąpił do przybocznej straży królewskiej, w której służył jeszcze za czasów Aleksandra Jagiellończyka jako łucznik królewski. Wzmiankowany w herbarzu Adama Bonieckiego[1].

PrzypisyEdytuj

  1. A. Boniecki: Herbarz polski, T.10., Warszawa 1907, s. 56.