Maciej Szymczyk

polski historyk

Maciej Kazimierz Szymczyk (ur. 22 stycznia 1970 w Dusznikach-Zdroju[1]) – polski historyk, specjalizujący się w historii gospodarczej, dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju i redaktor naczelny „Rocznika Muzeum Papiernictwa”, nauczyciel akademicki.

Maciej Szymczyk
Data i miejsce urodzenia

22 stycznia 1970
Duszniki-Zdrój, Polska

Zawód, zajęcie

historyk

Miejsce zamieszkania

Lewin Kłodzki

Tytuł naukowy

doktor habilitowany

Alma Mater

Uniwersytet Opolski

Pracodawca

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Odznaczenia
Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Odznaka Honorowa Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

Życiorys

edytuj

Urodził się w 1970 roku w Dusznikach-Zdroju. Absolwent studiów historycznych na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich (Uniwersytecie Opolskim) w Opolu, które ukończył w 1993 roku. Pięć lat później na swojej macierzystej uczelni uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie pracy pt.: Przemysł papierniczy na Śląsku od wprowadzenia maszynowej produkcji do 1945 roku, napisanej pod kierunkiem prof. Józefa Długosza[2]. W 2003 roku uzyskał stypendium Fundacji Nauki Polskiej. W 2007 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, na podstawie rozprawy zatytułowanej Polski przemysł papierniczy 1945–1989[3].

Od 2006 pełni funkcję dyrektora Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, z którym jest związany od 1992 roku, kierując wcześniej Działem Papiernictwa Współczesnego[4]. W latach 2011-2019 pracował jako prof. nadzw. w Katedrach: Turystyki i Rekreacji oraz Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wydziale Ekonomiczno-Menadżerskim Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu[5].

Jest redaktorem naczelnym wydawanego od 2007 r. przez dusznickie muzeum recenzowanego pisma naukowego „Rocznika Muzeum Papiernictwa”[6]. W latach 2004-2016 kierował pracami Komisji Historycznej Stowarzyszenia Papierników Polskich[7].

W 2009 r. podjął starania o wpisanie dusznickiego młyna papierniczego na listę Pomników Historii. Efektem tych prac było rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20 września 2011 r., nadające zabytkowej papierni status Pomnika Historii.

Za opiekę nad zabytkowym młynem papierniczym w 2009 r. został wyróżniony przez kardynała Henryka Gulbinowicza Pierścieniem Tysiąclecia. W 2013 r. odznaczony przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” m.in. za wkład w nadanie młynowi papierniczemu w Dusznikach-Zdroju statusu Pomnika Historii, promowanie papierni i liczne publikacje. W 2014 r. uhonorowany złotą odznaką Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego[8].

Publikacje

edytuj

Jest autorem ponad 200 opracowań naukowych i popularnonaukowych dotyczących historii przemysłu papierniczego w XIX i XX wieku oraz muzealnictwa, dziejów ziemi kłodzkiej i turystyki, w tym 12 książek. Autor i współautor 14 wystaw dotyczących historii papiernictwa, dziejów regionu oraz popularyzujących zagadnienia z zakresu ekologii.

Wybrane publikacje:

 • Śląskie papiernictwo w okresie industrializacji kapitalistycznej, Muzeum Papiernictwa, Duszniki-Zdrój 2000, ISBN 83-912563-0-8
 • Polski przemysł papierniczy 1945–1989, Muzeum Papiernictwa, Duszniki-Zdrój 2007, ISBN 978-83-919487-7-4
 • 165 lat Fabryki Papieru w Dąbrowicy, Muzeum Papiernictwa, Duszniki-Zdrój 2002, ISBN 83-912563-7-5
 • 100-lecie Fabryki Papieru w Głuchołazach, Muzeum Papiernictwa, Duszniki-Zdrój 2003, ISBN 83-912563-9-1
 • Dzieje Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Kaletach w 120 rocznicę uruchomienia produkcji, Muzeum Papiernictwa, Duszniki-Zdrój 2004, ISBN 83-919487-2-2
 • Kostrzyn, celuloza, papier: 50 lat tradycji zakładów papierniczych w Kostrzynie nad Odrą, Muzeum Papiernictwa, Duszniki-Zdrój 2008, ISBN 978-83-60990-05-6
 • Młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju, współautor, Wydawnictwo ZET, Wrocław 2011, ISBN 978-83-60990-12-4, 979-83-62013-96-8
 • Turystyczny potencjał poprzemysłowych obiektów na ziemi kłodzkiej w: Niemieckie dziedzictwo kulturowe. Bariera czy pomost w stosunkach Polaków i Niemców?, red. L. Koćwin, A. Jagiełło-Szostak, Nowa Ruda 2012
 • Prywatyzacja branży papierniczej: naprawa czy grabież?, „Rocznik Muzeum Papiernictwa”, t. 7, 2013, s. 27-46, ISSN 1897-7685
 • The Role of Lower Silesia’s Museums in the Development of Tourism in the Region, w: Tourism role in the regional economy, red. J. Wyrzykowski, J. Marak, Wrocław 2013
 • Gospodarcze i społeczne skutki powodzi 1998 r. na ziemi kłodzkiej, w: Gdy nadciąga wielka woda. Klęski powodzi na ziemiach polskich, pod red. E. Kościk, Wrocław 2013
 • Rola muzeów w turystyce na przykładzie Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju (współautorstwo), w: „Rozprawy naukowe AWF we Wrocławiu”, tom 46, Wrocław 2014
 • Przemysł papierniczy na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, w: Kresy Wschodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów, pod red. T. Głowińskiego, Wrocław 2015
 • Zarys dziejów przemysłu papierniczego w Łodzi, „Rocznik Muzeum Papiernictwa”, t. 9, 2015, s. 47-61, ISSN 1897-7685
 • Monografia młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju, Duszniki-Zdrój 2018 (redaktor i współautor)
 • Młyn, co zboża nie miele. Dzieje papierni w Dusznikach-Zdroju, Duszniki-Zdrój 2019 (współautor).

Przypisy

edytuj
 1. Krzysztof Pikoń, Agnieszka Sokołowska, Krystyna Pikoń, Kronika nauki polskiej 2007-2010, Gliwice: Mastermedia, 2012, s. 413, ISBN 978-83-930922-5-3, ISBN 978-83-930922-6-0, OCLC 804644979.
 2. Przemysł papierniczy na Śląsku od wprowadzenia maszynowej produkcji do 1945 roku w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2011-12-16].
 3. Polski przemysł papierniczy 1945-1989 w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2011-12-16].
 4. Dr hab. Maciej Szymczyk, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2011-12-16].
 5. Informacja na stronie "WSH". handlowa.eu. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-08-06)]. [on-line] [dostęp: 8.09.2016]
 6. Informacja na stronie Muzeum Papiernictwa [on-line] [dostęp: 26.05.2014]
 7. Leszek Goetzendorf-Grabowski, 40-lecie działalności Komisji Historycznej (1977-2017), „Przegląd Papierniczy”, 2017 (7), lipiec 2017, s. 483, ISSN 0033-2291.
 8. Złota Odznaka „Zasłużony dla Dolnego Śląska” dla dyrektora Muzeum Papiernictwa [online], Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, 17 lipca 2014 [dostęp 2018-06-06] (pol.).

Bibliografia

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj