Tabela krzyżowa

(Przekierowano z Macierz kontyngencji)

Tabela krzyżowa, tabela kontyngencji (częściej tablica kontyngencji), tabela wielodzielcza (przy dwóch wskaźnikach tabela dwudzielcza) – tabela przedstawiająca łączny rozkład dwóch lub większej liczby zmiennych.

Ponieważ tabela krzyżowa opisuje jednocześnie rozkład dwóch lub większej liczby zmiennych, prezentowana jest zwykle w postaci macierzowej (natomiast zwykły rozkład częstości informuje o rozkładzie jednej zmiennej). Każda komórka pokazuje liczbę respondentów, którzy udzielili określonej kombinacji odpowiedzi.

Poniżej przedstawiony jest przykład tablicy kontyngencji o rozmiarze 2 × 3. Zmienna potencjał konsumpcyjny ma trzy kategorie: zje dużo, zje mało, nic nie zje. Kategorie są wzajemnie rozłączne i wyczerpujące, więc wartości w kolumnach sumują się do 100%. Druga zmienna poziom głodu posiada dwie kategorie: głodny, najedzony. W tym przypadku, wartości w wierszach nie muszą sumować się do 100%. Każda z komórek odzwierciedla procent respondentów posiadających daną kombinację cech.

Poziom głodu
Potencjał konsumpcyjny
Głodny Najedzony
zje dużo 70% 5%
zje mało 25% 35%
nic nie zje 5% 60%

Tablice krzyżowe są często używane ponieważ:

  • są łatwe do zrozumienia, także dla osób nierozumiejących bardziej wyszukanych miar
  • mogą być używane w przypadku zmiennych mierzonych na dowolnym poziomie: nominalnym, porządkowym, interwałowym czy ilorazowym – tablice krzyżowe traktują wszystkie dane tak, jakby były mierzone na poziomie nominalnym
  • łatwiej zauważyć związki między zmiennymi, analizując taką tablicę zamiast oddzielnych statystyk
  • rozwiązują problem braków danych.

Współczynniki siły związku stosowane przy analizie tabel krzyżowych edytuj

Zobacz też edytuj