Macierz przejścia (automatyka)

Macierz przejścia stanu (lub krótko macierz przejścia), macierz tranzycji, macierz transformacji, macierz fundamentalna, macierz podstawowa (ang. state-transition matrix) – macierz, której iloczyn z wektorem stanu z chwili początkowej daje stan w późniejszej chwili Macierz przejścia stanu może być wykorzystana do uzyskania ogólnego rozwiązania dla liniowych układów dynamicznych. Macierz ta znana jest też jako eksponenta macierzy.

Rozwiązanie równań stanuEdytuj

Niech dany będzie ogólny liniowy model przestrzeni stanów w postaci równań stanu:

 
 

Rozwiązanie ogólne dane jest wówczas równaniem (jest to tak zwany wzór Cauchy-Bellmana):

 

gdzie   jest macierzą przejścia określoną poniżej.

Innymi słowy: stan układu przedstawiany jest zwykle jako wektor   i przedstawia pamięć układu. Znając stan układu oraz sterowanie jesteśmy w stanie określić stan, który osiągnie układ po zadanym czasie.

Dla układu regulacji opisanego układem równań różniczkowych przyjmuje on postać:

 

gdzie   nazywana jest składową swobodną (zależną od warunków początkowych), a   składową wymuszoną (która jest splotem odpowiedzi impulsowej i wejścia). W przypadku układu swobodnego postać rozwiązania sprowadza się do składowej swobodnej (tzw. rozwiązanie swobodne).

Wyprowadzenie wzoru dla układu jednowymiarowegoEdytuj

Wzór na stan   układu jednowymiarowego, opisanego równaniami stanu:

 
 

gdzie   to zadane sterowanie.

Wyznacza się go w dwóch krokach:

 1. Obliczane jest rozwiązanie bez części sterującej
   
  Przekształca się powyższy wzór tak, aby po jednej stronie znalazło się   oraz   a po drugiej stronie  
   
  Uzyskany wzór całkuje się obustronnie uzyskując:
    gdzie   to stała całkowania.
  Na koniec następuje pozbycie się logarytmu naturalnego używając eksponenty dla obydwu stron równania:
   
 2. Uzyskany   podstawia się do równań podanych na wstępie i oblicza pochodną   po czasie.
   
   
  Przenosi się   na prawą stronę i całkuje obustronnie:
   
   
  Na koniec wstawia się uzyskane   do wzoru  
   

Macierz przejściaEdytuj

Macierz przejścia   określona jest jako:

 

gdzie   jest podstawową macierzą rozwiązania, która spełnia zależność:

 

jest macierzą o wymiarach   która stanowi liniowe mapowanie na siebie samą, na przykład z   przy danym stanie   w dowolnej chwili czasu   stan w dowolnej innej chwili   określony jest przez mapowanie:

 

Podczas gdy macierz przejścia stanu   nie jest całkowicie nieznana, to zawsze musi spełniać następujący związek:

  i
  dla każdego   i gdzie   jest macierzą jednostkową.

Ponadto   musi posiadać następujące właściwości:

1.  
2.  
3.  
4.  

Jeśli układ jest niestacjonarny, można zdefiniować   jako:

 

W przypadku niestacjonarnym, istnieje wiele różnych funkcji, które spełniają te wymagania, a rozwiązanie uzależnione jest od struktury układu. Macierz przejścia stanu musi zostać określona przed dalszą analizą rozwiązania dla układu niestacjonarnego.

Zobacz teżEdytuj