Macierze Reesa

Macierze Reesa – obiekty matematyczne ważne w teorii półgrup. Zostały wprowadzone przez Davida Reesa w 1940 roku. Znajdują one zastosowanie przy charakteryzacji półgrup całkowicie 0-prostych, którą daje twierdzenie Reesa.

Niezbędne pojęciaEdytuj

Niech   i   będą zbiorami oraz niech   będzie grupą. Określimy półgrupę   w następujący sposób. Niech   Oznaczamy   i dla dowolnych   określamy działanie   za pomocą formuły

 

gdzie   oznacza iloczyn   przez   w grupie   Parę   nazywamy grupą z zerem. Działanie   jest łączne, więc   jest półgrupą. W dalszym ciągu nie będziemy rozróżniać między   a mnożeniem w  

Dowolne przekształcenie   nazywamy  -macierzą nad   Wartość pary   przy przekształceniu   oznaczamy symbolem  

DefinicjaEdytuj

 -macierz   nad grupą z zerem   nazywamy  -macierzą Reesa nad   jeżeli w zbiorze   istnieje dokładnie jedna para   taka że   Przyjmujemy oznaczenie  

Półgrupy macierzy ReesaEdytuj

Niech   będzie dowolną  -macierzą nad półgrupą z zerem   Na zbiorze wszystkich  -macierzy Reesa nad   definiuje się działanie   w następujący sposób

 

dla dowolnych     i   Działanie   jest łączne, zatem zbiór wszystkich  -macierzy nad Reesa   z działaniem   jest półgrupą. Oznaczamy ją symbolem  

Mówimy, że  -macierz   jest regularna, jeżeli

  • dla każdego   istnieje   takie że  
  • dla każdego   istnieje   takie że  

Okazuje się, że   jest półgrupą regularną wtedy i tylko wtedy, gdy   jest regularna.

BibliografiaEdytuj

  • Clifford, Preston, The Algebraic Theory of Semigroups, Volume 1, 1961, American Mathematical Society.
  • Howie, An Introduction to Semigroup Theory 1976, Academic Press.