Magazyn (logistyka)

Magazyn – samodzielna komórka organizacyjno-funkcjonalna w przedsiębiorstwie, realizująca swoje zadania przechowywania. Odpowiednio zorganizowana, wyposażona we właściwą dokumentację. Ewidencję zaszłości związanych z przyjmowaniem i wydawaniem dóbr, oraz wielkości ich stanów. Stanowi podstawowe źródło informacji o wielkości i ruchu fizycznym zapasów. Ma to znaczenie dla operatywnego zarządzania nie tylko magazynem, lecz dla gospodarowania zapasami. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady dokumentowania obrotu magazynowego jest ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości. Przyjęcie, wydanie i przesunięcie jest dokumentowane jako operacja gospodarcza dowodami księgowymi (źródłowymi). Dokumenty magazynowe stanowią grupę dokumentów, których zapisy mają bezpośredni wpływ na prowadzenie gospodarki magazynowej i jej rozliczanie. Mogą być wystawiane ręcznie przez magazyniera, w sposób półautomatyczny lub automatyczny, w zależności od ustalenia odpowiednich parametrów i procedur.

Dokumenty magazynoweEdytuj

  • PZ – (Przyjęcie towaru z zewnątrz)
  • PW – (Przyjęcie towaru wewnętrzne)
  • WZ – (Wydanie na zewnątrz)
  • MM – (Przesunięcie międzymagazynowe)
  • RW – (Rozchód do wewnątrz)
  • WP – (Wydanie na produkcję)

Zobacz teżEdytuj