Magenta (barwa)

nazwa koloru

Magenta (/maˈɡɛ̃nta/) to nazwa koloru powstającego poprzez zmieszanie barwy czerwonej z domieszką barwy niebieskiej, sztucznie otrzymanego z aniliny (barwniki anilinowe) w roku bitwy pod Magentą (1859) i nazwanego dla jej uhonorowania.

Magenta (barwnik drukarski)
 
ilustracja
Przybliżone współrzędne barw1
Hex (szesnastkowo) #FF00FF
RGB [0-255] (255, 0, 255)
CMYK [0–100%] (0, 100%, 0, 0)
HSV [°, %, %] (300°, 100%, 100%)
1dla większości barw są to tylko dane orientacyjne
Magenta (w syntezie addytywnej)
 
Ilustracja
Odcienie magenty
Przybliżone współrzędne barw1
Hex (szesnastkowo) #FF00FF
RGB [0-255] (255, 0, 255)
CMYK [0–100%] (0, 100%, 0, 0)
HSV [°, %, %] (300°, 100%, 100%)
1dla większości barw są to tylko dane orientacyjne

Jeden z czterech kolorów używanych w druku atramentowym (obok czarnego, żółtego i cyjanu).

Zobacz teżEdytuj