Magma resztkowa

Magma resztkowa – jest to magma będąca ostatnim stadium krystalizacji magm pochodnych. Jest to pozostałość po krystalizacji głównych skał magmowych w komorze magmowej, wzbogacony w składniki lotne jak F, B, Cl oraz w pierwiastki niekompatybilne (niedopasowane), które nie wchodzą w skład minerałów skałotwórczych np.: B, Zn, Hf, Be, Th, U, Ta, Nb, Mo, Ga, Sn, Ti, Ge, Zn, Cu. Z magm resztkowych krystalizują między innymi pegmatyty.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Majerowicz A., Wierzchołowski B., Petrologia skał magmowych, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1990, ISBN 83-220 0335-8
  • Manecki A, Muszyński M., Przewodnik do petrografii, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008, ISBN 978-83-7464-110-4