Magnetyki - materiały ulegające wpływowi zewnętrznego pola magnetycznego. Dzielą się na: diamagnetyki, paramagnetyki i ferromagnetyki.