Majoryzacja

Majoryzacja – górne ograniczanie wartości bezwzględnej danej funkcji przez funkcję wykładniczą (np. eksponencjalną). Warunek ten zapisuje się w postaci: Dla każdego t>0 istnieje takie M oraz d, że zachodzi zależność:

Warunek majoryzacji stosuje się np. przy sprawdzaniu zbieżności całki z transformatą Laplace'a.