Otwórz menu główne

Makroregion – region gospodarczy obejmujący kilka dużych jednostek administracyjnych. Jednostki te mogą tworzyć makroregion ze względów kulturowych, ekonomicznych, historycznych lub społecznych.

Termin ten jest używany także w kontekście globalizacji.

Jednostką niższego stopnia jest region.