Makrorodzina językowa

Makrorodzina językowa (nadrodzina językowa) – w genetycznej klasyfikacji języków jednostka obejmująca rodzinę językową plus język(i), które w założeniu są ze sobą spokrewnione wywodząc się od wspólnego prajęzyka.

Postulowane przez językoznawców makrorodziny przeważnie mają charakter hipotetyczny, opierają się głównie na występowaniu pewnych trudno zauważalnych podobieństw słownikowych, gramatycznych i składniowych.

Przykłady niektórych postulowanych makrorodzin

edytuj

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj