Otwórz menu główne

Maksym IV (patriarcha Konstantynopola)

Maksym IV (gr. Μάξιμος Δ΄) – ekumeniczny patriarcha Konstantynopola w latach 1491–q1497.

Maksym IV
Kraj działania imperium osmańskie
patriarcha Konstantynopola
Okres sprawowania 1491–1497
Wyznanie chrześcijaństwo
Kościół Patriarchat Konstantynopolitański
Wybór patriarchy 1491

Początkowo był archimandrytą jednego z klasztorów na Górze Athos. Później był też metropolitą Serres. Na początku 1491 roku został wybrany patriarchą Konstantynopola. Jako patriarcha bronił prawa prawosławnych żyjących na terytoriach należących do Republiki Weneckiej. W 1497 został zmuszony do rezygnacji. Powrócił na Górę Athos, gdzie zmarł w nieznanym terminie.

BibliografiaEdytuj

  • Anthony Bryer, Świat prawosławnych Rzymian (1393–1492) [w:] Bizancjum 1024–1492, t. 2, red. Jonathan Shepard, przeł. Jolanta Kozłowska, Robert Piotrowski, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog 2015, s. 325–347.
  • Venance Grumel, Traité d'études byzantines, t. 1: La chronologie, Paris: Presses universitaires de France 1958, s. 437.
  • Steven Runciman, Wielki Kościół w niewoli. Studium historyczne patriarchatu konstantynopolitańskiego od czasów bezpośrednio poprzedzających jego podbój przez Turków aż do wybuchu greckiej wojny o niepodległość, przeł. Jan Stanisław Łoś, Warszawa: Pax 1973.