Malarstwo temperowe

rodzaj farby stosowanej w malarstwie, w której jako spoiwo barwników wykorzystuje się emulsję temperową

Malarstwo temperowe – technika malowania przy użyciu farb temperowych oraz dzieła malarskie powstałe w tej technice. Malarstwo to, znane od starożytności, było wiodącą techniką w okresie średniowiecza.

Andrej Rublow - Św. Paweł - malarstwo temperowe

Tempera to najczęstsza i najtrwalsza, obok woskowej, technika, w której spoiwo barwników jest organiczne.

Podstawowym wyróżnikiem tej techniki jest zastosowanie jako spoiwa farb (lub ew. medium) tzw. emulsji temperowej. Istnieje wiele przepisów na spoiwo temperowe z połączenia 3 składników:

  • fazy tłustej (np. olej schnący lub werniks),
  • fazy wodnej (woda lub roztwór wodnego kleju)
  • emulgatora, który umożliwia zmieszanie faz w jednolite spoiwo; jest to najważniejszy składnik emulsji temperowej.