Malarz Achillesa

Malarz Achillesaateński malarz ceramiki, działający w połowie V w. p.n.e., uważany za jednego z najwybitniejszych greckich malarzy wazowych. Jego imię pochodzi od jednego z przypisywanych mu dzieł – amfory zdobionej malowidłem przedstawiającym Achillesa i Bryzejdę, znajdującej się w Muzeum Watykańskim.

Oidipous Sphinx Staatliche Antikensammlungen SL474.jpg

Amfora datowana jest na ok. 450 p.n.e. Przedstawienie Achillesa charakteryzuje się podobieństwem do współczesnych Malarzowi Achillesa dzieł Polikleta, zwłaszcza rzeźby Doryforosa. Ze sposobu umieszczania postaci (po jednej na każdej stronie wazy) badacze wyciągają wniosek, że twórca był prawdopodobnie związany (może uczeń) z tzw. Malarzem Berlińskim. Czerwonofigurowa waza z Achillesem i Bryzeidą uważana jest za jeden z najpiękniejszych zachowanych przykładów malarstwa wazowego okresu klasycznego.

Oprócz amfor Malarz Achillesa malował wazy pogrzebowe (białogruntowe lekyty) stawiane na grobach zmarłych, charakterystyczne wyłącznie dla Aten, przedstawiając barwne postacie na białym tle. Naukowcy uważają, że ten rodzaj przedstawiania daje najlepsze wyobrażenie o monumentalnym malarstwie ściennym Polignota i Mykona, które się nie zachowało i znane jest jedynie z opisów starożytnych autorów.

Analizując styl Malarza Achillesa przypisano mu ponad 200 malowideł wazowych. Najbardziej znane oprócz naczynia z wyobrażeniem Achillesa i Bryzeidy to lekyty: przedstawiający dziewczynę przynoszącą szkatułkę swej pani, młodzieńca żegnającego żonę, wojownika zakładającego zbroję. Jednym z obiektów przypisywanych Malarzowi Achillesa jest znajdujący się w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego lekyt przedstawiający dwie kobiety stojące nad grobem, pochodzący ze zbiorów Mariana Sokołowskiego[potrzebny przypis].