Malgaszeautochtoniczna ludność Madagaskaru. Naród ten liczy ok. 20 mln osób. Posługują się językiem malgaskim, wyznają w większości chrześcijaństwo.

Malgasze
Ilustracja
Malgaska rodzina
Populacja

20 mln

Miejsce zamieszkania

Madagaskar

Język

malgaski, francuski

Religia

chrześcijaństwo

Grupa

ludy austronezyjskie

Pokrewne

(językowo) Ma’anyan

Na etnogenezę Malgaszów złożyły się przede wszystkim ludy austronezyjskie z Azji Południowo-Wschodniej (prawdopodobnie pochodzące z Borneo), które zasiedliły wyspę na pocz. I tys. n.e. (II–V wiek), oraz negroidalni (czarnoskórzy) osadnicy z Afryki, którzy pojawili się na Madagaskarze wkrótce później (lub – według niektórych teorii – w zasadzie równocześnie), a także dość liczni arabscy koloniści, którzy osiedlili się w tym regionie po VII w. n.e.

Choć wszyscy Malgasze posługują się jednym językiem, tj. malgaskim, to reprezentują mozaikę kulturową, na którą składa się 18 grup etnicznych różniących się używanymi dialektami (wzajemnie zrozumiałymi), częściowo kulturą, a także typem antropologicznym, zależnie od tego, jaką część ich przodków stanowili osadnicy z Azji Południowo-Wschodniej, a jaką Bantu lub Arabowie[1]. Pod względem językowym są blisko spokrewnieni z indonezyjskim ludem Ma’anyan[2].

Największą grupą etniczną, bo stanowiącą prawie jedną czwartą społeczeństwa, są zamieszkujący centralny Madagaskar Merina, pochodzenia głównie indonezyjskiego. Z kolei drugą co do wielkości są mieszkańcy wybrzeża, pochodzenia indonezyjsko-afrykańsko-arabskiego, zwani Betsimisaraka.

PrzypisyEdytuj

  1. Ethnic groups in Madagascar, Wildmadagascar.org [dostęp 2017-11-25] (ang.).
  2. Pradiptajati Kusuma i inni, Contrasting Linguistic and Genetic Origins of the Asian Source Populations of Malagasy, „Scientific Reports”, 6 (1), 2016, s. 1–9, DOI10.1038/srep26066, ISSN 2045-2322 (ang.).