Manufacturing Execution System

Manufacturing Execution System (MES, pol. system zarządzania produkcją) – system komunikacji i informowania obszaru produkcji[1].

Systemy klasy MES wykorzystując technologie informatyczne, oprogramowanie, urządzenia elektroniczne i elementy automatyki, umożliwiają efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn oraz przy udziale pracowników bezpośrednio-produkcyjnych.

Dzięki funkcjonalności systemu można uzyskać natychmiastowy sygnał zwrotny o stopniu wykonania produkcji, podejmować na bieżąco właściwe decyzje i reagować na bieżąco na nieprawidłowości pojawiające się w czasie procesu produkcyjnego. Pozyskane dane z procesu produkcyjnego pozwalają na analizę kluczowych wskaźników efektywności na produkcji i uzyskanie prawdziwego obrazu wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Typowe funkcje systemów klasy MESEdytuj

Korzyści z wdrożenia systemuEdytuj

  • wzrost produktywności
  • wzrost wskaźnika OEE
  • skrócenie czasu cyklu produkcyjnego
  • obniżenie kosztów produkcji
  • poprawa wizualizacji produkcji w toku
  • skrócenie przestojów nieplanowanych, jak i przestojów planowanych
  • poprawa jakości produkcji
  • zwiększenie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych

PrzypisyEdytuj

  1. MES. Słownik ERP. [dostęp 2019-10-04].