Manufaktura porcelany w Korcu

Znaki fabryczne

Manufaktura porcelany w Korcu – wytwórnia porcelany założona w roku 1783 przez Józefa Klemensa Czartoryskiego w Korcu (obecnie w obwodzie rówieńskim na Ukrainie)[1].

Była to pierwsza w Polsce wytwórnia tego rodzaju. W roku 1784 sprowadzony z Warszawy Franciszek Mezer rozpoczął produkcję fajansu. Dzięki odkryciu w pobliskiej wsi Dąbrówka złoża glinki kaolinowej rozpoczęto próby produkcji porcelany. W roku 1790 przedstawiono pierwsze wyroby królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, który nagrodził Franciszka Mezera pierścieniem z monogramem królewskim. Manufaktura korecka konkurowała z wyrobami słynnych manufaktur w Miśni i Sèvres. Początkowo naśladowano wyroby tych manufaktur, później modelarze koreccy stworzyli własne wzory figurek i zastaw stołowych. W dekoracjach malarskich przeważały wzory kwiatowe, lecz zdarzały się też motywy krajobrazowe, m.in. panoramiczne widoki budynków manufaktury[2]

Malarz-miniaturzysta Kazimierz Sobiński stworzył 12-osobowy serwis kawowy dla cesarzowej Katarzyny II.

Zajęcie Wołynia przez wojska rosyjskie w roku 1793 spowodowały odcięcie manufaktury koreckiej od rynków zbytu na terenie Polski. Franciszek Mezer przekazał kierownictwo zakładu bratu Michałowi. Pożar, który strawił wszystkie budynki manufaktury w roku 1796, przerwał jej działalność. Manufaktura wznowiła produkcję w roku 1800. W roku 1804 zakład opuścił Michał Mezer, przenosząc się wraz z grupą fachowców do nowej manufaktury w Baranówce. Po odejściu Mezera kierownictwo objął Charles Louis Meraud, który sprowadził kilku fachowców z manufaktury w Sèvres. Wskutek modernizacji zakładu i związanych z tym inwestycji, manufaktura okresowo przestała przynosić dochód, co doprowadziło do odejścia Merauda w roku 1807. Zastąpił go Francuz Petion, który pozostał na stanowisku do roku 1828. Pod jego kierownictwem rozpoczęto produkcję porcelany najwyższej jakości, szczególnie pod względem dekoracji malarskich.

W latach późniejszych nastąpił upadek zakładu, który zamknięto na czas powstania listopadowego, a w roku 1832 przeprowadzono jego likwidację.

BibliografiaEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Anna Szkurłat, Manufaktura porcelany i fajansu w Korcu, Warszawa: Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, 2011, ISBN 978-83-7022-188-1, OCLC 803976006.
  2. Stanisław Ryszard: Porcelana używana w Polsce Kraków : Wydawnictwo Polskiego Instytutu Sztuk Pięknych, 1927, 1932