Marcelina

imię żeńskie

Marcelina – żeński odpowiednik imienia Marcelin. Pochodzenie i znaczenie: z łaciny: Marcellus, liczba mnoga Marcelli – plebejski, później patrycjuszowski ród rzymski, jedna z gałęzi rodu Klaudiuszów. Zdrobnienia imienia Marcelina to: Marcysia, Marcelka, Marcelinka, Celinka, Cysia, Marcela.

Sławne osoby o tym imieniu:

Marcelina imieniny obchodzi 5 stycznia, 9 stycznia, 31 stycznia, 20 kwietnia, 26 kwietnia, 2 czerwca i 17 lipca.