Marcin Białas (pedagog)

polski pedagog i teolog, specjalista w dziedzinie surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki, dydaktyki, historii

Marcin Białas (ur. 8 grudnia 1970 w Kaliszu) – polski pedagog i teolog, doktor habilitowany nauk społecznych i humanistycznych[1], specjalista w dziedzinie surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki, dydaktyki, historii. Profesor nadzwyczajny Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Praktykę zawodową zdobył pracując w charakterze nauczyciela, pedagoga, dyrektora szkoły, wykładowcy, dziekana. Jest autorem wielu pozycji monograficznych, podejmujących problematykę osób z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie i wykluczonych, a także antropologiczno-teologicznych uwarunkowań procesu wychowania. Podręcznika metodycznego przeznaczonego dla dzieci z głębokim prenatalnym uszkodzeniem słuchu. Redaktorem opracowań wieloautorskich. Autorem artykułów naukowych polskich i zagranicznych. Instruktorem transliteratorem metody fonogestów (Cued Speech) umożliwiającej komunikowanie się z osobami niesłyszącymi[2].

OdznaczeniaEdytuj

  • 2013: Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania asygnowany przez Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie.
  • 2013:Srebrny Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybrane publikacjeEdytuj

  • 2007: Głusi – Język – Metafora. Rozumienie metaforycznego znaczenia wyrażeń językowych przez uczniów niesłyszących. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, ​ISBN 83-89935-28-7
  • 2007: Materiały metodyczne do katechezy dzieci niesłyszących – przygotowanie do I Komunii Świętej. Metoda Szybkiego Wzbogacania Kompetencji Językowo-Kulturowej i Pojęciowej w nauczaniu religii dzieci niesłyszących. Kielce: Wyd. „JEDNOŚĆ”, ​ISBN 978-83-7442-623-7
  • 2009: Cексуальное насилие в отношении детей жертвы и виновники. Издельство: Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена, St. Petersburg, Russia. ​ISBN 978-5-8064-1399-5​, ББК 88.3,021
  • 2012: Teologiczno-antropologiczne podstawy wychowania chrześcijańskiego w aspektach szczęścia i cierpienia, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. ​ISBN 978-83-60038-36-9
  • 2020: Stres matek dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Analiza - Diagnoza – Terapia. Stress of mothers of children with intellectual disability Analysis - Diagnosis – Therapy. Gdańsk: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. ​ISBN 978-83-62390-59-5

PrzypisyEdytuj

  1. Marcin Białas, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2016-12-10].
  2. Marcin Białas, ORCID 0000-0003-0160-1839.