Marcjan Giedroyć (zm. 1649)

Marcjan (Marcin) Giedroyć herbu Hippocentaurus (zm. 1649) – marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1634 roku, sędzia ziemski wileński w latach 1642-1649, podsędek wileński w latach 1634-1642, podstoli połocki w 1613 roku.

Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa połockiego w 1632 roku[1].

Był wyznawcą kalwinizmu.

PrzypisyEdytuj

  1. Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 [b.n.s.].

BibliografiaEdytuj

  • Artur Walden, Marszałkowie świeccy Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1633-1648, w: Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom LXV — 2013 — Zeszyt 1, s. 167.
  • Herbarz polski, t. VI, Warszawa 1903, s. 13.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 1, Województwo Wileńskie XIV-XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2004, s. 649.